Instalacje elektryczne

  • Dodaj recenzję:
  • 3220
  • Producent: WKŁ
  • Autor: Sławomir Kołodziejczyk
  • Cena netto: 52,38 zł 55,00 zł

Instalacje elektryczne

rok wydania: 2020, wydanie drugie rozszerzone
ilość stron: 368
ISBN: 978-83-206-1962-1
format: B5
oprawa: miękka

Opis
Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony instalacjom elektrycznym. Opisano w nim rodzaje przewodów elektrycznych (ich budowę, parametry, oznaczanie i sposoby łączenia), sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych (w tym m.in. łączniki, gniazda i wtyczki, wyłączniki, styczniki, bezpieczniki, złączki i puszki instalacyjne oraz korytka i rury ochronne), oświetlenie elektryczne (z uwzględnieniem m.in. parametrów świetlnych, rodzajów lamp, klas i rodzajów oświetlenia, różnych rodzajów opraw oświetleniowych oraz zasad oświetlania i metod obliczania natężenia oświetlenia), budowę i rodzaje instalacji elektrycznych (w tym m.in. parametry techniczne, części składowe, sieć rozdzielczą, instalacje odbiorcze, układy sieci i instalacji elektrycznych) oraz eksploatację instalacji elektrycznych (z uwzględnieniem m.in. środków ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i przepięciowej, zasad eksploatacji instalacji, zakłóceń w działaniu instalacji i zasad ochrony przeciwpożarowej). Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania i testy kontrolne oraz tabelę uszczegółowionych efektów kształcenia, które umożliwiają uczniowi samoocenę stopnia opanowania materiału.

Książka jest przeznaczona dla uczniów kształcących się w zawodach technika elektryka i elektryka oraz uczestników kursów zawodowych w zakresie części 1 kwalifikacji E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.

Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 10 /2016.

Podręcznik może być wykorzystywany do kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z podstawą programową 2019 w zakresie kwalifikacji ELE.02.


Spis treści

Do Czytelnika /  5
1    Przewody i kable w instalacjach elektrycznych /  7
1.1 Budowa i rodzaje przewodów oraz kabli elektrycznych  /  7
1.2 Oddziaływanie prądu elektrycznego w przewodach i kablach  /  23
1.3 Sposoby łączenia przewodów elektrycznych  /  28
1.4 Sprawdzenie wiadomości  / 33

2.   Sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych /  37
2.1 Zjawiska fizyczne występujące podczas pracy zestyków / 37
2.2 Łuk elektryczny i sposoby jego gaszenia  / 38
2.3 Rodzaje łączników /  40
2.4 Łączniki o napędzie ręcznym /  41
2.5 Parametry łączników  /   52
2.6 Łączniki automatyczne /  53
2.7 Łączniki stosowane w sterowniczych i sygnalizacyjnych układach automatyki stykowej /  71
2.8  Osprzęt elektroinstalacyjny /  98
2.9  Stopień ochrony obudów IP /  113
2.10  Sprawdzenie wiadomości /  117 

3.     Oświetlenie elektryczne /  123
3.1   Podstawowe wielkości świetlne /  123
3.2   Rodzaje źródeł światła /  127
3.3   Rodzaje oświetlenia /  166
3.4   Klasy oświetlenia /  169
3.5   Oprawy oświetleniowe /  171
3.6   Zasady projektowania elektrycznego oświetlenia wnętrz /  178
3.7   Oświetlenie terenów otwartych /  195
3.8   Sprawdzenie wiadomości./ 201

4      Budowa i rodzaje instalacji elektrycznych /  208
4.1   Rodzaje i parametry instalacji elektrycznych /  208
4.2   Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze /  212
4.3   Części składowe instalacji elektrycznej /  216
4.4   Rodzaje i sposoby montażu instalacji elektrycznych /  229
4.5   Dokumentacja techniczna instalacji elektrycznych / 252
4.6   Sprawdzenie wiadomości /  266

5      Konserwacja i eksploatacja instalacji elektrycznych /  271
5.1   Środki ochrony przeciwporażeniowej /  271
5.2   Uziomy /  295
5.3   Pomiary parametrów instalacji elektrycznych /  301
5.4   Ochrona odgromowa i przepięciowa obiektów budowlanych /  319
5.5   Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych /  327
5.6   Eksploatacja instalacji i urządzeń o napięciu ponad 1 kV /  335
5.7   Zakłócenia w działaniu instalacji elektrycznych /  345
5.8   Ochrona przeciwpożarowa /  348
5.9   Sprawdzenie wiadomości /  353

Bibliografia / 359
Wykaz ważniejszych norm i podstawowych aktów prawnych /  360
Słowniczek podstawowych pojęć /  363
Rozwiązania testów kontrolnych  /  377