Instalacje fotowoltaiczne w systemie elektroenergetycznym. Jakość dostaw energii elektrycznej. Warunki techniczne przyłączenia instalacji PV

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5348
  • Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Autor: red. Krzysztof Piątek, Zbigniew Hanzelka

  • szt.
  • Cena netto: 92,29 zł 96,90 zł

Instalacje fotowoltaiczne w systemie elektroenergetycznym. Jakość dostaw energii elektrycznej. Warunki techniczne przyłączenia instalacji PV

rok wydania: 2023, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-01-23106-4
ilość stron: 550
format: 16,5x23,5 cm
oprawa: miękka

Opis

Niniejsza unikatowa publikacja dotyczy bardzo ważnej kwestii rozwoju OZE w Polsce, a w szczególności poświęcona jest kwestiom technicznym oraz organizacyjnym instalacji fotowoltaicznych wraz z możliwościami ich wykorzystania i włączenia do systemu elektroenergetycznego.

Publikacja "Instalacje fotowoltaiczne w systemie elektroenergetycznym" koncentruje się na problemach współpracy instalacji fotowoltaicznych (PV) z siecią elektroenergetyczną, skupiając się szczególnie na oddziaływaniu tych źródeł na parametry jakości dostawy energii elektrycznej w systemach elektroenergetycznych.

Zakres tematyczny książki obejmuje dodatkowo wiele zagadnień związanych przykładowo z:

- podstawami teoretycznymi działania zarówno instalacji fotowoltaicznych (ogniwa PV, falowniki), jak i

- systemami elektroenergetycznymi oraz

- problematyką przyłączania instalacji PV do sieci dystrybucyjnej.

W publikacji czytelnik będzie mógł również znaleźć praktyczne wyjaśnienia związane z problematyką:

- warunków technicznych przyłączenia instalacji PV w Polsce i za granicą

- prognozowania generacji energii elektrowni fotowoltaicznych.

Książka zawiera liczne przykłady i odniesienia do praktyki użytkowania OZE, dodatkowo również w załączniku przedstawiony został przykładowy program funkcjonalno-użytkowy instalacji PV o mocy 500 kW.

Redaktorami naukowymi "Instalacji fotowoltaicznych w systemie elektroenergetycznym" są uznani specjaliści i wykładowcy akademiccy:

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka (profesor w AGH w Krakowie) oraz

- dr inż. Krzysztof Piątek (adiunkt w AGH w Krakowie).

Publikację kierujemy głównie do profesjonalistów – operatorów sieci dystrybucyjnych, pracowników energetyki zawodowej, projektantów i instalatorów fotowoltaiki, koordynatorom klastrów i spółdzielni energetycznych, a także energetyków, specjalistów ds. OZE i pracowników zaplecza badawczo-rozwojowego. Książka przyda się również uczniom i studentom kierunków inżynieria elektryczna, energetyka, OZE i pokrewnych.


"Publikacja koncentruje się na problemach współpracy rozproszonych źródeł energii elektrycznej (RZE), w tym głównie instalacji fotowoltaicznych (PV), z siecią elektroenergetyczną, skupiając się szczególnie na oddziaływaniu tych źródeł na parametry jakości dostawy energii elektrycznej w systemach elektroenergetycznych. Zakres tematyczny książki obejmuje dodatkowo wiele zagadnień związanych z podstawami teoretycznymi działania zarówno instalacji fotowoltaicznych (moduły, falowniki), jak i systemów elektroenergetycznych oraz problematyki przyłączania instalacji PV do sieci dystrybucyjnej. Publikacja podzielona jest na 8 rozdziałów, [I tak] m.in.: Drugi rozdział prezentuje analizę wpływu dynamicznego rozwoju rozproszonych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji fotowoltaicznych, na pracę oraz sposób zarządzania sieci elektroenergetycznych. Zidentyfikowane zostały także wyzwania i potrzeby poszczególnych uczestników (interesariuszy) rynku energii wobec zmieniającej się struktury przesyłu energii wynikającej z przyrostu mocy zainstalowanej RZE, w tym głównie fotowoltaiki; Szósty rozdział przedstawia podstawy teoretyczne analizy wpływu pracy instalacji fotowoltaicznych na wartości parametrów jakość dostawy energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej. (…) Wszystkie opisy zostały uzupełnione wieloma przykładowymi wynikami pomiarów, ilustrującymi istotę zjawisk, zarejestrowanymi przez Autorów w rzeczywistych układach elektroenergetycznych z przyłączonymi źródłami fotowoltaicznymi. W rozdziale siódmym opisane zostały warunki techniczne przyłączenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej. Ósmy rozdział zawiera opis metod prognozowania generacji energii elektrowni fotowoltaicznych na podstawie czynników meteorologicznych, technicznych i lokalizacyjnych przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji, głównie sztucznych sieci neuronowych Dodatkowo na końcu publikacji zamieszczono 6 załączników, w tym: Załącznik B zawiera praktyczny poradnik dla osób planujących inwestycje w zakresie instalacji fotowoltaicznych, obejmujący porady dotyczące m.in. prawidłowego wyboru mocy i lokalizacji instalacji PV W załączniku C zamieszczono przykładową dokumentację programu funkcjonalno-użytkowego instalacji fotowoltaicznej o mocy 500 kWp, który może być wykorzystany przy składaniu dokumentacji przetargowej oraz stanowić wstęp do opracowania dokumentacji projektowej instalacji PV."
dr inż. Grzegorz Hołdyński, Katedra Elektrotechniki, Energoelektroniki i Elektroenergetyki Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej