Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego. Tom 1: Układy połączeń i urządzenia zasilające ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5230
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Radosław Lenartowicz, Jadwiga Fangrat
  • Rok wydania: 2016
  • ISBN: 978-83-249-8474-9

  • szt.
  • Cena netto: 35,00 zł 36,75 zł

Prace Naukowe ITB
Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego. Tom 1: Układy połączeń i urządzenia zasilające

ebook PDF

 

rok wydania: 2016
nazwa serii: Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej - Monografie
ilość stron: 148
ISBN: 978-83-249-8474-9

zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 7 MB


Opis
Niniejsza monografia stanowi tom 1 publikacji pt. Instalacje elektryczne zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego. Praca zawiera podstawowe dane niezbędne do prawidłowego projektowania i montażu instalacji bezpieczeństwa w obiektach budowlanych. W tomie 1 publikacji przedstawiono opisowo i rysunkowo właściwe układy zasilania instalacji bezpieczeństwa, podtrzymujące pracę zasadniczych urządzeń funkcjonujących w budynku lub obiekcie budowlanym w czasie pożaru. Opisano źródła zasilania podstawowego i rezerwowego. Przedstawiono także wyniki wieloletnich badań statystycznych prowadzonych przez R. Lenartowicza, oraz danych z GUS, PIP, KGPSP w zakresie porażenia prądem ludzi oraz występujących pożarów w Polsce. Tom 1 publikacji zawiera również niezbędną bibliografię i terminologię dotyczącą rozpatrywanego tematu. W tomie 2 omówiono zasady ochrony przeciwporażeniowej w czasie akcji gaśniczej i ewakuacji, montażu zespołów kablowych oraz doboru przewodów zasilających urządzenia funkcjonujące w czasie pożaru. W rozdziale czwartym podano zasadę zasilania i funkcjonowania kluczowych urządzeń pożarowych: wyłącznika przeciwpożarowego, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła, pomp pożarowych. Tom 2 zawiera także odpowiednią do tematyki terminologię i bibliografię dotyczącą instalacji bezpieczeństwa pożarowego.

Spis treści
Streszczenie / 5
Summary / 6
Najważniejsze terminy / 9
Najważniejsze oznaczenia i skróty / 19
1. Wprowadzenie / 23
2. Wiadomości wstępne / 25
2.1. Dane statystyczne dotyczące porażeń i pożarów w budynkach / 25
2.2. Przepisy bezpieczeństwa pożarowego w budynkach / 35
2.3. Klasy odporności pożarowej budynków / 36
2.4. Urządzenia przeciwpożarowe i ich systematyka / 43
2.5. Charakterystyka układów sieci energetycznej niskiego napięcia / 52
3. Warunki środowiskowe / 57
3.1. Wprowadzenie / 57
3.2. Dobór środków ochrony od porażeń w zależności od warunków środowiskowych / 58
3.3. Specyfika warunków pożarowych / 59
4. Instalacje bezpieczeństwa pożarowego / 73
4.1. Warunki właściwego działania / 73
4.2. Zasilanie urządzeń / 76
4.3. Urządzenia zasilające / 86
5. Rekomendowane źródła energii elektrycznej do zasilania instalacji bezpieczeństwa pożarowego / 91
5.1. Wprowadzenie / 91
5.2. Akumulatory / 91
5.3. Zespoły prądotwórcze / 105
5.4. Prądnice stosowane w zespołach prądotwórczych / 113
5.5. Samoczynne załączanie rezerwy – SZR / 115
5.6. Wymagania budowlane / 128
5.7. Oddzielna linia sieci zasilającej elektroenergetycznej, skutecznie niezależna od normalnej linii zasilającej / 133
Podsumowanie / 135
Bibliografia / 137