Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego. Tom 2: Oprzewodowanie i urządzenia przeciwpożarowe

  • Dodaj recenzję:
  • 3469
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Radosław Lenartowicz, Jadwiga Fangrat
  • Cena netto: 35,14 zł 36,90 zł
Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego. Tom 2: Oprzewodowanie i urządzenia przeciwpożarowe
Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej. Monografie

rok wydania: 2016
ilość stron: 182
ISBN: 978-83-249-8468-8

Kup tom 1 i 2 w promocyjnym pakiecie

Opis
Niniejsza praca stanowi tom 2 monografii pt. Instalacje elektryczne zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego. Publikacja zawiera podstawowe dane niezbędne do prawidłowego projektowania i montażu instalacji bezpieczeństwa w obiektach budowlanych. W tomie 2 są omówione zasady montażu zespołów kablowych oraz doboru przewodów zasilających urządzenia funkcjonujące w czasie pożaru. Podano zasadę zasilania i funkcjonowania wyłącznika przeciwpożarowego, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła, pomp pożarowych. W poprzednim tomie przedstawiono opisowo i rysunkowo właściwe układy zasilania instalacji bezpieczeństwa, podtrzymujące pracę zasadniczych urządzeń funkcjonujących w budynku lub obiekcie budowlanym w czasie pożaru. Opisano źródła zasilania podstawowego i rezerwowego. W publikacji przedstawiono również niezbędną bibliografię i terminologię dotyczącą instalacji bezpieczeństwa pożarowego.

Spis treści
Streszczenie / 5
Summary / 6
Najważniejsze terminy / 7
Najważniejsze oznaczenia i skróty / 23
1. Wprowadzenie / 27
2. Zespoły kablowe / 29
2.1. Zasady projektowania / 29
2.2. Mocowanie do podłoża / 37
3. Oprzewodowanie instalacji bezpieczeństwa / 45
3.1. Zasady doboru przewodów zasilających urządzenia / 45
3.2. Ochrona przeciwporażeniowa w czasie akcji gaśniczej i ewakuacji / 60
3.3. Podstawowe parametry przewodów, kabli i zespołów kablowych zasilających urządzenia funkcjonujące w czasie pożaru / 64
3.4. Nowa klasyfikacja ogniowa kabli i przewodów elektrycznych / 69
3.5. Dobór wymaganego przekroju przewodu, ze względu na warunki spadku napięcia i samoczynnego wyłączania zasilania podczas zwarć w czasie pożaru / 72
4. Kluczowe urządzenia i instalacje / 75
4.1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu / 75
4.2. Instalacje oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego / 85
4.3. Zasilanie pompowni przeciwpożarowych / 98
4.4. Systemy alarmowania o pożarze / 105
4.5. Instalacje elektryczne zasilające urządzenia do odprowadzania dymu i ciepła / 120 Podsumowanie / 171
Bibliografia / 175