Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 483/2015 Wyroby hydroizolacyjne z tworzyw sztucznych i kauczuku stosowane w częściach podziemnych budynków i budowli ujęte w normie PN-EN 13967:2012. Wymagania i warunki stosowania. Poradnik

  • Dodaj recenzję:
  • 3030
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Barbara Francke
  • Cena netto: 27,62 zł 29,00 zł
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 483/2015 Wyroby hydroizolacyjne z tworzyw sztucznych i kauczuku stosowane w częściach podziemnych budynków i budowli ujęte w normie PN-EN 13967:2012. Wymagania i warunki stosowania. Poradnik (zastępuje 483/2013)

rok wydania: 2015
ilość stron: 25
ISBN:978-83-249-6762-9
oprawa: miękka

Opis
Niniejszy poradnik dotyczy normy PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości.

W pracy dokonano interpretacji sformułowań zawartych w ww. normie odnośnie do zakresu stosowania, wartości wymagań, metod badań i systemów oceny zgodności oraz podano:
− zalecenia dotyczące wartości progowych właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobów zależnie od przewidywanego zakresu stosowania,
− zasady dotyczące oceny zgodności wyrobów według wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 305/2011 oraz wymagań przepisów krajowych,
− podstawowe informacje dotyczące warunków stosowania wyrobów ujętych w normie.

Spis treści
Streszczenie / 4
Summary / 4
1. Wstęp / 5
1.1. Przedmiot i zakres poradnika / 5
1.2. Terminy i definicje / 5
2. Podział wyrobów hydroizolacyjnych / 6
3. Wymagania normy PN-EN 13967:2012 / 7
3.1. W zakresie właściwości wyrobów / 7
3.2. Ocena zgodności / 10
4. Zalecenia ITB / 14
4.1. Zalecenia dotyczące oceny zgodności / 14
4.2. Uwagi dotyczące uwalniania substancji niebezpiecznych i reakcji na ogień / 20
5. Podstawowe zasady stosowania wyrobów ujętych w normie PN-EN 13967:2012 / 21
6. Dokumenty związane / 22
6.1. Normy powołane / 22
6.2. Przepisy / 24
6.3. Prace naukowo-badawcze ITB / 25