Ocena stanu technicznego eksploatowanych strunobetonowych dźwigarów dachowych Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 367/2017

  • Dodaj recenzję:
  • 3467
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Leonard Runkiewicz
  • szt.
  • Cena netto: 40,00 zł 42,00 zł

Ocena stanu technicznego eksploatowanych strunobetonowych dźwigarów dachowych
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 367/2017

rok wydania: 2017
numer w serii: 367/2017
ilość stron: 42
ISBN: 978-83-249-8476-3
oprawa: miękka

Opis
Wytyczne zawierają zasady oceny strunobetonowych dźwigarów dachowych oraz zasady ich konserwacji i eksploatacji. Podano wskazówki dotyczące postępowania w przypadkach stwierdzenia uszkodzeń lub zmiany warunków eksploatacji dźwigarów oraz informacje ułatwiające identyfikację dźwigarów.

Spis treści
Streszczenie / 4
Summary / 4
1. Wstęp / 5
1.1. Przedmiot wytycznych / 5
1.2. Cel wytycznych / 5
2. Charakterystyka strunobetonowych  dźwigarów dachowych / 6
3. Dokumentacja techniczna obiektu budowlanego / 14
3.1. Informacje ogólne / 14
3.2. Dokumentacja projektowa i dokumentacja wykonawcza / 14
3.3. Dokumentacja powykonawcza / 15
3.4. Dokumentacja remontów i modernizacji obiektu / 15
3.5. Dokumentacja inwentaryzacyjna / 15
3.6. Ekspertyzy i opinie techniczne / 15
3.7. Książka obiektu budowlanego / 16
3.8. Karta informacyjna obiektu  / 16
4. Program utrzymania obiektu budowlanego / 17
4.1. Uwagi ogólne / 17
4.2. Kontrola okresowa obiektu / 18
4.3. Diagnostyka doraźna i docelowa / 24
4.4. Zasady eksploatacji i konserwacji / 27
Bibliografia / 30
Załącznik 1 / 31
Załącznik 2 / 37