Projektowanie prefabrykowanych konstrukcji zespolonych z uwzględnieniem podatności styku i elementów podporowych. Wytyczne

  • Dodaj recenzję:
  • 2482
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Jarosław Szulc
  • Cena netto: 24,95 zł 26,20 zł

Projektowanie prefabrykowanych konstrukcji zespolonych z uwzględnieniem podatności styku i elementów podporowych. Wytyczne

Seria Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB nr 476/2012

rok wydania: 2012
ilość stron: 35
ISBN: 978-83-249-5784-2
format: 16,5x 23 cm
oprawa: miękka

Opis

Europejskie normy projektowe w zakresie konstrukcji żelbetowych podają metodykę wymiarowania elementów zespolonych przy założeniu struktury homogenicznej, po uprzednim sprawdzeniu warunku nośności na ścinanie styku w płaszczyźnie zespolenia elementów. W pracy przedstawiono algorytm postępowania, oparty na modelu dwupasmowym konstrukcji zespolonej, z uwzględnieniem podatności połączenia. Zamieszczony przykład obliczeniowy wskazuje konsekwencje różnych założeń obliczeniowych, tj. kierunki i wielkości redystrybucji sił wewnętrznych w przekrojach konstrukcji zespolonej. Współczesne wymagania normowe dot. projektowania sprężonych płyt kanałowych nakazują uwzględnienie redukującego wpływu poprzecznych naprężeń ścinających na nośność stropu na ścinanie występującego w przypadku oparcia tegoż stropu na elementach podatnych. W pracy przedstawiono metodykę i przykład obliczeniowy kontroli warunku na ścinanie stropu, uwzględniające, przy szacowaniu naprężeń głównych, składnik związany z oddziaływaniem poprzecznym w stosunku do rozpiętości płyt kanałowych i jego redukcji powstającej z uwagi na różne rozwiązania konstrukcyjne połączenia belka-strop.

Spis treści

Streszczenie / 4
1. Przedmiot, cel i zakres / 5
2. Ujęcie normatywne elementu zespolonego / 5
3. Ścinanie w konstrukcjach zespolonych według Eurokodu 2 / 7
3.1. Ścinanie między środnikiem i półkami w przekrojach teowych / 7
3.1. Ścinanie w styku między betonami ułożonymi w różnych terminach / 8
4. Wpływ podatności styku w płaszczyźnie zespolenia na stan naprężenia w przekroju konstrukcji zespolonej / 11
5. Nośność płyt kanałowych opartych na podatnych elementach dużej rozpiętości / 15
6. Przykłady obliczeniowe / 22
6.1. Nośność na rozwarstwienie złącza poziomego konstrukcji zespolonej (konsekwencje uwzględnienia wpływu podatności styku) / 22
6.2. Nośność na ścinanie płyt kanałowych opartych na podporach podatnych / 26
Bibliografia / 35
Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl