493/2015 Systemy wentylacji pożarowej garaży. Projektowanie, ocena, odbiór. Wytyczne

  • Dodaj recenzję:
  • 3017
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Wojciech Węgrzyński, Grzegorz Krajewski
  • szt.
  • Cena netto: 40,95 zł 43,00 zł

493/2015 Systemy wentylacji pożarowej garaży. Projektowanie, ocena, odbiór. Wytyczne

rok wydania: 2015, wydanie pierwsze
ilość stron: 67
ISBN: 978-83-249-6792-6
oprawa: miękka


Spis treści
Streszczenie / 5
Summary / 6
1. Wstęp / 7
1.1. Wprowadzenie / 7
1.2. Przedmiot i zakres opracowania / 8
1.3. Terminy i definicje / 10
2. Systemy wentylacji pożarowej garaży / 12
2.1. Informacje ogólne / 12
2.2. Źródła wiedzy technicznej w zakresie wentylacji pożowej garaży / 19
3. Ogólne wymagania stawiane systemom wentylacji pożarowej / 20
3.1. Dobór systemu / 20
3.2. Doprowadzenie powietrza kompensacyjneg / 21
3.3. Uproszczony scenariusz działania systemu / 23
3.4. Klasy skuteczności działania elementów systemu / 26
3.5. Ewakuacja osób i kryteria oceny systemu / 27
4. Przewodowy system wentylacji oddymiającej / 29
4.1. Wyznaczanie wymaganej wydajności systemu / 29
4.2. Podział przestrzeni garażu na strefy dymowe / 31
4.3. Rozmieszczenie krat wyciągowych / 32
5. System wentylacji strumieniowej działający jako system oczyszczania z dymu / 35
6. System wentylacji strumieniowej działający jako system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła / 38
6.1. Wymiarowanie systemu / 38
6.2. Podział garażu na strefy dymowe i rozmieszczenie urządzeń / 41
6.3. Scenariusz działania systemu / 42
7. Analizy CFD rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w garażach / 45
7.1. Metoda CFD / 45
7.2. Etapy analizy CFD / 46
7.3. Zakres analizy i dobór scenariuszy / 48
7.4. Wymagania dla wykorzystywanych narzędzi obliczeniowych / 50
7.5. Raport z przeprowadzonej analizy CFD oraz przedstawienie wyników obliczeń / 54
8. Rozruch i odbiór systemów wentylacji pożarowej / 58
8.1. Uwarunkowania prawne odbioru budynku / 58
8.2. Ogólne zasady prowadzenia prób z gorącym dymem / 59
8.3. Elementy oceniane w czasie próby / 63
8.4. Kryteria oceny / 64
8.5. Dokumentacja prób z gorącym dymem / 64
8.6. Bezpieczeństwo w czasie prób z gorącym dymem / 64
9. Bibliografia / 66