Inżynieria materiałowa w elektrotechnice. Laboratorium

  • Dodaj recenzję:
  • 4703
  • Producent: AGH
  • Autor: Barbara Florkowska, Jakub Furgał, Paweł Zydroń
  • szt.
  • Cena netto: 21,90 zł 23,00 zł

Inżynieria materiałowa w elektrotechnice. Laboratorium

rok wydania: 2021, wydanie drugie poprawione
ISBN: 978-83-66364-89-9
ilość stron: 190
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Skrypt jest prze­znaczony dla studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej. Zawiera materiały pomocnicze do dwudziestu ćwiczeń laborato­ryjnych w ramach przedmiotu inżynieria materiałowa w elektrotechnice. Ćwiczenia obejmują problematykę podstawowych grup materiałów stosowanych w elektrotechnice: przewo­dzących, elektroizolacyjnych, półprzewodników i magnetycznych. W opisie każdego ćwi­czenia znajdują się następujące hasła: charakterystyka i cel ćwiczenia, wprowadze­nie teoretyczne, wykonanie ćwiczenia (program ćwiczenia, metody pomiarowe, opracowanie wyników), sprawozdanie, literatura. Poszczególne ćwiczenia kończą się przykładami zadań i pytań kontrolnych.

Spis treści

Wykaz oznaczeń / 5
Wstęp / 7
Ćwiczenie 1 Materiały w konstrukcjach urządzeń elektrycznych / 9
Ćwiczenie 2 Rezystywność elektryczna materiałów przewodzących / 19
Ćwiczenie 3 Wpływ temperatury na rezystywność elektryczną materiałów przewodzących / 29
Ćwiczenie 4 Obciążalność prądowa przewodów / 39
Ćwiczenie 5 Wytrzymałość elektryczna materiałów izolacyjnych stałych / 47
Ćwiczenie 6 Wytrzymałość elektryczna dielektryków ciekłych / 55
Ćwiczenie 7 Wytrzymałość elektryczna gazów / 63
Ćwiczenie 8 Rezystywność skrośna i powierzchniowa materiałów izolacyjnych stałych / 71
Ćwiczenie 9 Przenikalność elektryczna względna εr i współczynnik strat dielektrycznych tgδ / 81
Ćwiczenie 10 Zjawiska relaksacyjne w dielektrykach / 89
Ćwiczenie 11 Badania właściwości olejów transformatorowych / 95
Ćwiczenie 12 Rezystory nieliniowe / 101
Ćwiczenie 13 Badania właściwości termistorów / 109
Ćwiczenie 14 Badania właściwości materiałów ferromagnetycznych / 115
Ćwiczenie 15 Wpływ temperatury na właściwości materiałów magnetycznych / 127
Ćwiczenie 16 Właściwości piezoelektryczne materiałów izolacyjnych / 135
Ćwiczenie 17 Badania materiałów półprzewodzących / 143
Ćwiczenie 18 Złącza półprzewodnikowe p-n / 151
Ćwiczenie 19 Badania zjawiska Halla / 159
Ćwiczenie 20 Zjawiska termoelektryczne w materiałach / 167
Literatura podstawowa / 175
Skorowidz / 179
Załącznik 1 Podstawowe stałe fizyczne i jednostki wybranych wielkości elektrycznych, mechanicznych i cieplnych / 185
Załącznik 2 Układ okresowy pierwiastków / 189