K-SEP-E-0008e. Komentarz do raportu technicznego PKN-CEN/TR 13201-1 oraz do normy PN-EN 13201-2. Oświetlenie dróg

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4339
  • Producent: SEP COSIW

K-SEP-E-0008e. Komentarz do raportu technicznego PKN-CEN/TR 13201-1 oraz do normy PN-EN 13201-2. Oświetlenie dróg

ISBN: 978-83-89008-96-1

Opis

W części pierwszej („Wybór klas oświetlenia”) podano głównie dość złożoną procedurę wyboru klasy oświetlenia.
W części drugiej („Wymagania oświetleniowe”) zdefiniowano poszczególne klasy oświetlenia, (wprowadzono 48 klas) określając dla nich szczegółowo wymagania oświetleniowe, wyrażone po przez wartości wielkości fotometrycznych i związanych z nimi wskaźników.