Komentarz do norm serii PN-EN 62040. Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS).

  • Dodaj recenzję:
  • 314
  • Producent: COSIW
  • Autor: S. Januszewski, C. Kosut, M. Pietranik, M. Pyter
  • Cena netto: 66,67 zł 71,40 zł 70,00 złRok: 2004, S. Januszewski, C. Kosut, M. Pietranik, M. Pyter, ISBN 83-89008-51-3
Normy serii IEC 62040 zawierają wymagania konstrukcyjne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji UPS. Informuje jak zapewnić odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz precyzują warunki związane z określaniem danych znamionowych UPS. Przedstawiono również zakres i metody badań końcowych UPS w celu stwierdzenia zgodności deklarowanych parametrów z odpowiednimi wymaganiami norm. W załącznikach podano sposób formułowania 
postulatów użytkownika wobec dostawcy urządzenia oraz szereg innych informacji ułatwiających przyswojenie zawartych w 
dokumencie postanowień.


SPIS TREŚCI:

1. Wstęp.

2. Wprowadzenie.

3. PN-EN 62040-1-1.

4. PN-EN 62040-1-2.

5. PN-EN 62040-2.

6. PN-EN 62040-3.

7. Podsumowanie.