K SEP-E-0005. Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Komentarz do norm serii PN-EN 62040

  • Dodaj recenzję:
  • 314
  • Producent: SEP COSIW
  • Autor: S. Januszewski, C. Kosut, M. Pietranik, M. Pyter
  • szt.
  • Cena netto: 66,67 zł 71,40 zł 70,00 złK SEP-E-0005. Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Komentarz do norm serii PN-EN 62040
 
rok wydania: 2004
ISBN: 83-89008-51-3
 
Opis
Normy serii IEC 62040 zawierają wymagania konstrukcyjne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji UPS. Informuje jak zapewnić odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz precyzują warunki związane z określaniem danych znamionowych UPS. Przedstawiono również zakres i metody badań końcowych UPS w celu stwierdzenia zgodności deklarowanych parametrów z odpowiednimi wymaganiami norm. W załącznikach podano sposób formułowania postulatów użytkownika wobec dostawcy urządzenia oraz szereg innych informacji ułatwiających przyswojenie zawartych w dokumencie postanowień.

Spis treści

1. Wstęp

2. Wprowadzenie

3. PN-EN 62040-1-1

4. PN-EN 62040-1-2

5. PN-EN 62040-2

6. PN-EN 62040-3

7. Podsumowanie