Komentarz do normy PN_EN 12464-1. Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach. Wydanie z SUPLEMENTEM 2015 K SEP-E-0007

  • Dodaj recenzję:
  • 520
  • Producent: SEP COSIW
  • Autor: prof. dr hab. inż. Jerzy Bąk
  • Cena netto: 45,71 zł 48,00 zł
publikacja dostępna jest również w postaci ebooka
Komentarz do normy PN_EN 12464-1. Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1.  Miejsca pracy we wnętrzach.
Wydanie z SUPLEMENTEM 2015

K SEP-E-0007

rok wydania: 2015, wydanie drugie
ilość stron: 109
ISBN 978-83-61163-59-6
format: A4
oprawa: miękka

 

Ważna informacja
W publikacji „16” (Warszawa 2006), podano rozbudowany komentarz normy PN-EN 12464-1: listopad 2004. Rozbudowanie tekstowe komentarza polegało na uwzględnieniu wybranych materiałów pomocniczych dotyczących oświetlenia wnętrz. Publikacja została dobrze przyjęta, co wynika z dużej ilości sprzedanych egzemplarzy i konieczności dodruku.
Do tejże publikacji dołączono obecnie Suplement zawierający komentarz aktualnej normy PN-EN 12464-1: grudzień 2012, z uwzględnieniem dodatkowych materiałów pomocniczych. W suplemencie pokazano, jakie zmiany w wymaganiach zawiera aktualna norma w odniesieniu do normy uprzedniej. Suplement zamieszczono na końcu dotychczasowe publikacji „16” (Warszawa 2006).
 
Takie postępowanie zapewniło możliwość utrzymania bez powtórzeń uprzednich materiałów pomocniczych oraz przekazanie kierunków i sposobów zmian wymagań wprowadzanych z biegiem czasu. Zmian świadczących o podejściu do procesu projektowania oświetlenia, w szczególności do stosowanych poziomów natężenia
oświetlenia- nie tylko w Polsce.
Rozszerzona publikacja „16” (Warszawa 2015) zawiera treści związane zarówno z normą wydaną w 2004 roku, jak i normą z roku 2012.
 
Spis treści
Od autora / 7
Przedmowa / 9
1 Wstęp / 10
1.1 Informacje formalne / 10
1.2 Terminy polskie / 10
2 Kryteria projektowania oświetlenia i zróżnicowany sposób ich potraktowania / 11
3 Wymagania oświetleniowe o charakterze nakazowym / 14
3.1 Natężenie oświetlenia / 14
3.2 Olśnienie / 19
3.2.1 Wiadomości ogólne / 19
3.2.2 Olśnienie przykre / 19
3.2.3 Olśnienie przeszkadzające / 23
3.2.4 Olśnienie odbiciowe i związane z nim obniżanie się kontrastów / 23
3.3 Oddawanie barw / 25
4 Wymagania oświetleniowe o charakterze zaleceń / 26
4.1 Rozkład luminancji / 26
4.2 Kierunkowość światła / 27
4.3 Barwa postrzegana / 28
4.4 Migotanie i efekt stroboskopowy / 28
4.5 Światło dzienne / 29
5 Wymagania dotyczące czynności projektowych / 30
5.1 Uwagi ogólne / 30
5.2 Współczynnik utrzymania i plan konserwacji oświetlenia / 30
5.3 Względy energetyczne (oświetlenie wydajne energetycznie) / 32
6. Procedury weryfikacyjne / 33
6.1 Natężenie oświetlenia / 33
6.2 Wskaźnik UGR olśnienia przykrego / 34
6.3 Wskaźnik Ra oddawania barw / 34
6.4 Luminancja opraw oświetleniowych (stosowanych do oświetlenia stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe) / 34
7 Punkty widzenia / 35
Literatura / 37
Załączniki:
1. Przykład rozbudowanej tablicy z wartościami wskaźnika olśnienia UGR / 39
2. Uwagi o projektowaniu oświetlenia / 41
3. Wyznaczanie planu konserwacji oświetlenia / 45
4. Wykaz tablic i rysunków dotyczących załączników 1 i 3 / 57
5. Aneks: Zawarte w normie tablice wartości natężenia oświetlenia (Em) oraz wartości wskaźników UGR i Ra / 59

Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl