Kompatybilność elektromagnetyczna. Pomiary i badania

  • Dodaj recenzję:
  • 4790
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Michał Borecki, Jan Sroka
  • szt.
  • Cena netto: 27,62 zł 29,00 zł

Kompatybilność elektromagnetyczna. Pomiary i badania

rok wydania: 2021, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-8156-235-5
ilość stron: 98
format: B5

Opis

Skrypt jest skierowany do studentów kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Opracowanie powstało jako materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych z badania kompatybilności elektromagnetycznej. W ramach laboratorium studenci są zaznajamiani z metodyką, zakresem oraz sposobem przeprowadzenia i raportowania wyników badań kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z wymaganiami dyrektywy europejskiej 2014/30/EU o kompatybilności elektromagnetycznej. Ponadto poznają różne metody poprawy kompatybilności elektromagnetycznej prowadzące do pozytywnego wyniku badań. Prezentowany skrypt ma im ułatwić zdobywanie tych umiejętności.

Spis treści

Przedmowa / 6
Lista skrótów / 7
1. Badanie odporności na zaburzenia impulsowe / 9
2. Zaburzenia radioelektryczne sprzęgane z przewodami / 17
3. Zbadanie emisji przewodzonej / 28
4. Zbadanie emisji radioelektrycznej wybranego urządzenia / 37
5. Wektorowy analizator obwodów / 44
6. Wyładowanie elektryczności statycznej / 70
7. Pole magnetyczne częstotliwości sieciowej i impulsowe / 86