Kompendium wiedzy o elektrowniach wiatrowych, słonecznych, węglowych i atomowych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5401
  • Producent: 3S Media
  • Autor: Marek Zadrożniak

  • szt.
  • Cena netto: 74,00 zł 77,70 zł

Kompendium wiedzy o elektrowniach wiatrowych, słonecznych, węglowych i atomowych

rok wydania: 2023
ISBN: 978-83-67135-08-5
ilość stron: 590
format: 16,5x24 cm
oprawa: miękka

Opis

Książka, napisana przez eksperta śp. inż. Marka Zadrożniaka, kompleksowo (650 stron!) omawia demolkę jaką polskiemu systemowi energetycznemu fundują nasze władze na zlecenie Unii Europejskiej. Autor, który nad projektem pracował kilka lat, przedstawia drobiazgową analizę wydajności i opłacalności stosowanych w Polsce metod produkcji energii. Publikacja czarno na białym pokazuje, że tzw. odnawialne źródła energii nie są realną alternatywą dla tych tradycyjnych. Ich forsowanie, kosztem systemu produkcji prądu opartego np. na węglu, doprowadzi Polskę do biedy. Tezy przedstawione w książce, która stanowi swoiste kompendium wiedzy na temat elektrowni wiatrowych, słonecznych i węglowych, są niezwykle aktualne. O części zjawisk, przewidzianych przez inż. Zadrożniaka kilka lat temu, głośno mówi się dopiero dziś (np. o problemach prosumentów czyli przede wszystkim gospodarstw domowych, które zainwestowały w fotowoltaikę itp.) Gorąco polecamy tę książkę!

Spis treści

Przedmowa / 9
Inż. Zadrożniak demaskuje zielone oszustwo / 9
Dedykacja / 12

1. Wstęp / 15
1.1. Cel opracowania / 15
1.2. Motto / 18

2. Prawdziwe dane pobrane ze strony Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. i wnioski z nich płynące / 19
2.1. Dane operatywne z pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE / 19
2.1.1. Elektrownie fotowoltaiczne - dane operatywne z pomiarów zbieranych przez OSP / 22
Wniosek 2.1 / 24
2.1.2. Elektrownie wiatrowe - dane operatywne z pomiarów zbieranych przez OSP / 25
Wniosek 2.2 / 26
Wniosek 2.3 / 28

3. Analiza opłacalności / 31
3.1. Analiza nakładów na budowę elektrowni węglowych, wiatrowych i fotowoltaicznych / 31
Elektrownie węglowe / 31
Elektrownie wiatrowe / 32
Elektrownie fotowoltaiczne / 34
Wniosek 3.1 / 36
3.2. Skrzętnie ukrywane informacje o elektrowniach węglowych, wiatrowych i fotowoltaicznych / 39
Wniosek 3.1 / 45
Wniosek 3.2 / 50
3.3. Kilka słów prawdy o elektrowniach węglowych i węglu brunatnym z Instytutu Górnictwa Odkrywkowego / 51

4. Wady technologiczne samoistne i ułomności systemowe elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych / 60
4.1. Zacienienia i hot-spoty instalacji fotowoltaicznej / 60
4.2. Wpływ temperatury na pracę ogniwa PV / 64
4.3. Wpływ prędkości wiatru (chłodzenia) na pracę ogniwa PV / 66
4.4. Procentowa utrata mocy (LID) ogniwa PV / 66
4.5. Wpływ elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi / 67

5. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych / 70
5.1. Pożary instalacji fotowoltaicznych / 70
5.2. Przyczyny pożarów instalacji fotowoltaicznych / 77

6. Ziemia (gleba, rola, pole, grunt, użytek, podłoże) zajmowana pod instalacje fotowoltaiczne / 82
6.1. Wyłączenie z użytkowania gruntu pod instalacje fotowoltaiczne - przykłady / 82
6.2. Wyłączenie z użytkowania gruntu pod instalacje fotowoltaiczne - szacunki / 86

7. Patologiczne metody gospodarcze w energetyce fotowoltaicznej / 90
7.1. Przykłady na patologiczne marnowanie pieniędzy poprzez „dofinansowanie" UE / 90

8. Socjalistyczne metody wcielania energetyki fotowoltaicznej - dwuetapowy plan / 99
8.1. Jak w planowy i socjalistyczny sposób rząd wciela jedynie słuszne elektrownie PV- krok pierwszy / 99
8.2. Jak w planowy i socjalistyczny sposób rząd wciela jedynie słuszne elektrownie PV - krok drugi / 100
Wniosek 8.1 / 105

9. Problem mocy biernej pojemnościowej w systemach fotowoltaicznych / 128
9.1. Problem mocy biernej o charakterze pojemnościowym w systemach fotowoltaicznych - przykłady / 128
9.2. Jak w planowy i socjalistyczny sposób rząd wciela jedynie słuszne elektrownie PV - krok trzeci / 150

10. Zabobony dotyczące instalacji fotowoltaicznych (PV) / 154
10.1. Wstęp / 154
10.2. Lista 33 ważniejszych zabobonów używanych w dezinformacji społeczeństwa / 154

11. Częste błędy popełniane w domowych instalacjach fotowoltaicznych / 190
11.1. Zestawienie wybranych błędów / 190

12. Serwis i konserwacja w domowych instalacjach fotowoltaicznych / 195
12.1. Prace jakie należy wykonać przy użytkowaniu urządzeń elektrycznych PV / 195
12.2. Warunki techniczne eksploatacji urządzeń elektrycznych / 198

13. Specyficzne elektryczne problemy techniczne w eksploatacji urządzeń elektrycznych elektrowni PV / 200
13.1. Zestawienie wybranych problemów / 200

14. Trwałość paneli fotowoltaicznych PV i niezawodność instalacji elektrycznych PV / 213
14.1. Wprowadzenie - cytaty / 213

15. Utrudnienia pracy bloków węglowych z powodu 6222 MW mocy zainstalowanej farm wiatrowych i 2109 MW mocy zainstalowanej źródeł fotowoltaicznych w krajowym systemie elektroenergetycznym / 223
15.1. Będzie już tylko gorzej / 223

16. Skąd się wzięło to socjalistyczne wiatrakowo-fotowoltaiczne szaleństwo? / 227
16.1 Konkluzje BAT / 227
16.2. Konkluzje BAT w opinii profesjonalistów / 230
16.3. Ostrzeżenie (subtelne i taktowne) Najwyższej Izby Kontroli o katastrofie niedoboru mocy w konsekwencji wdrożenia Konkluzji BAT / 233
16.4. Sensacyjna sprawa supernowoczesnego, nadkrytycznego bloku węglowego 1000 MW Ostrołęka C jest konkluzją (wynikiem rozumowania) BAT / 235
16.5. Sposób unicestwienia metodą „na prawnika" częściowo już zbudowanego supernowoczesnego bloku węglowego 1000 MW Ostrołęka C - już kosztował do zatrzymania budowy 1 310 min zł / 249
16.6. Skład zespołu wykonawczego - „kadry decydują o wszystkim" / 258
16.7. Jaka to będzie katastrofa / 270
16.8. Zobrazowanie przyszłej - rozciągniętej na 15 lat - strasznej katastrofy energetycznej, polegającej na likwidacji prawie wszystkich JWCD (Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane) / 274
16.9. 0 czym zapomnieli napisać w swoich raportach (Minister Energii rządu III RP, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. i Najwyższa Izba Kontroli) czyli ci, co wzięli pieniądze w swoich wypasionych płacach, za dbanie o interes Państwa Polskiego / 285
16.10. Jak - nie wchodząc w kolizje z rozumem - należy rozwiązać Problem wyeksploatowanych polskich elektrowni węglowych / 302
16.11. O kopalniach / 305
16.12. O najnowszym dokumencie rządowym „Program polskiej energetyki jądrowej / 313
16.13. O jeszcze nowszym dokumencie rządowym „Polityka energetyczna Polski do 2040 r. / 397
16.14. Parę słów prawdy o elektrowniach jądrowych, które nigdy nie występują w narracjach propagandowych najwybitniejszych medialnych ekspertów / 410

17. Kwestie bezpieczeństwa związane z użytkowaniem turbin wiatrowych / 458
17.1. Kwestie bezpieczeństwa fizycznego ludności i zwierząt oraz majątku trwałego / 458
17.2. O tym, jak to potężne wiatraki, kończą swój (często bardzo krótki) żywot / 460
17.3. Jeden mocniejszy, gwałtowny podmuch wiatru... i po wiatraku / 469

18. Wyłączenie z użytkowania gruntu pod wiatraki i ich farmy - szacunki / 472
18.1. Kwestie zasadnicze / 472
Wniosek 18.1 / 477
18.2. Prawdziwy problem z wiatrakami - niekorzystny wpływ na System Elektroenergetyczny / 480
18.3. 0 projektowanych morskich farmach wiatrowych / 497

19. Ekologia a wiatraki i farmy fotowoltaiczne / 508
19.1. Brudny sekret energetyki wiatrowej - jezioro Baotou / 508
19.2. Recykling odpadów energetyki wiatrowej i fotowoltaiki / 512

20. Elektrownie jądrowe / 518
20.1. Wstęp / 518
20.2. Prawdziwe koszty inwestycyjne elektrowni atomowej z najnowocześniejszym w świecie reaktorem III generacji AP1000 firmy Westinghouse Electric / 533

21. Podsumowanie / 552

22. Zakończenie / 565

23. Bibliografia / 570

24. Indeks nazwisk / 587