Kompozyty ceramika–metal

  • Dodaj recenzję:
  • 3431
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Katarzyna Konopka, Aleksandra Miazga
  • szt.
  • Cena netto: 21,90 zł 23,00 zł

Kompozyty ceramika–metal

rok wydania: 2017
ilość stron: 80
ISBN: 978-83-7814-556-1

Opis
W skrypcie przedstawiono podstawowy stan wiedzy dotyczącej kompozytów o osnowie ceramicznej, w szczególności kompozytów ceramika-metal. Omówiono w nim zagadnienia dotyczące zasad projektowania kompozytów, metod ich formowania i problemów technologicznych łączenia ceramiki z metalem, budowy fazowej oraz właściwości i możliwości aplikacji. Szeroki zakres układów ceramika-metal (a nie tylko połączeń ceramiki tlenkowej z metalem) oznacza konieczność uwzględnienia różnych cech fizyko-chemicznych łączonych materiałów i ich specyficznych reakcji oraz możłiwych indywidualnych połączeń. Zagadnienia te omówiono na wybranych przykładach kompozytów (głównie z układu ceramika tlenkowa-metal).

Spis treści
Podziękowania / 6
Przedmowa  / 7
1. Podział kompozytów ceramika-metal / 9
1.1. Podział kompozytów ceramika-metal ze względu na morfologię zbrojenia / 10
1.2. Podział kompozytów ceramika-metal ze względu na rozmieszczenie metalu w osnowie
ceramicznej / 11
2. Właściwości kompozytów ceramika-metal / 14
2.1. Właściwości wytrzymałościowe / 14
2.2. Właściwości funkcjonalne / 15
3. Metody wytwarzania kompozytów ceramika-metal / 18
3.1. Problemy technologiczne łączenia ceramiki z metalem / 19
3.2. Metody metalurgii proszków / 21
3.3. Metody wykorzystujące masy lejne / 25
3.4. Metody infiltracji preformy ceramicznej ciekłym metalem / 27
3.5. Metody in-situ / 28
3.6. Inne metody / 32
4. Mikrostruktura kompozytów ceramika-metal  / 35
5. Powierzchnia międzyfazowa w kompozytach ceramika-metal / 44
6. Procesy zwiększające odporność na pękanie kompozytów ceramika-metal / 52
7. Techniki badawcze wykorzystywane do charakterystyki struktury i właściwości kompozytów ceramika-metal / 56
7.1. Charakterystyka budowy kompozytów ceramika-metal / 56
7.2. Charakterystyka parametrów fizycznych kompozytów ceramika-metal / 67
7.3. Charakterystyka właściwości wytrzymałościowych kompozytów ceramika-metal / 69
8. Zastosowanie kompozytów ceramika-metal / 75
9. Perspektywy rozwoju kompozytów ceramika-metal / 79