A2/2008; 440/2008 Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 2: Konstrukcje geotechniczne. Pale i mikropale ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5240
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Marek Świeca
  • Rok wydania: 2008
  • ISBN: 978-83-249-8426-8

  • szt.
  • Cena netto: 40,00 zł 42,00 zł

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
A2/2008; 440/2008 Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 2: Konstrukcje geotechniczne. Pale i mikropale

ebook PDF

 

rok wydania: 2008
numer w serii: A2/2008; 440/2008
ilość stron: 50
ISBN: 978-83-249-8426-8

zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 2 MB

 

Opis

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych takich konstrukcji geotechnicznych, jak pale i mikropale. Instrukcja jest zgodna z wymaganiami Eurokodu EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. Instrukcja omawia następujące zagadnienia związane z wykonywaniem i odbiorem pali i mikropali: wymagany zestaw informacji i danych; badania geotechniczne podłoża; zagadnienia projektowe i dokumentacja wykonawcza; materiały i wyroby oraz wykonawstwo pali i mikropali; sprzęt i transport; nadzór monitorowanie i badania. Opracowanie dotyczy pali wierconych o przekrojach: stałym, zmiennym wraz z głębokością oraz pali o trzonach lub podstawach poszerzonych z użyciem specjalnych narzędzi rozwiercających lub odwiercających. Mikropale mogą być żelbetowe, zbrojone kształtownikiem stalowym, żerdzią, rurą lub w postaci rury stalowej bądź żeliwnej.

Spis treści

Przedmowa / 5
1. Wstęp / 9
1.1. Przedmiot instrukcji / 9
1.2. Zakres instrukcji / 9
1.3. Normy, przepisy i dokumenty związane / 11
1.4. Terminy i definicje / 12

2. Dokumentacja projektowa / 15
2.1. Wymagane dane / 15
2.2. Projekt geotechniczny robót palowych / 16
2.3. Dokumentacja badań podłoża / 16

3. Wymagania dotyczące materiałów / 17
3.1. Zasady ogólne / 17
3.2. Materiały / 17

4. Sprzęt do robót palowych. Warunki transportu / 19
5. Wymagania dotyczące wykonywania pali / 21
5.1. Wymagania ogólne / 21
5.2. Roboty przygotowawcze / 21
5.3. Kolejność wykonywania pali / 21
5.4. Tolerancje / 22

6. Pale wiercone / 22
6.1. Zasady ogólne / 22
6.2. Wiercenie z rurowaniem / 22
6.3. Wiercenie z płuczką / 23
6.4. Wiercenie świdrem ciągłym (CFA) / 23
6.5. Otwory niezabezpieczone / 24
6.6. Wbudowanie zbrojenia / 24
6.7. Betonowanie pala / 25
6.8. Betonowanie w rurach osłonowych / 26
6.9. Iniekcje wzmacniające podstawę i pobocznicę pala / 26

7. Pale przemieszczeniowe / 27
7.1. Zasady ogólne / 27
7.2. Pale przemieszczeniowe formowane w gruncie / 27
7.3. Pale wbijane / 28
7.4. Pale wciskane / 31
7.5. Mikropale / 31

8. Kontrola jakości i dokumentacja wykonawcza robót palowych / 42
8.1. Kontrola jakości / 42
8.2. Dokumentacja wykonawcza / 43

9. Badania pali i mikropali. Próbne obciążenia / 43
9.1. Próbne obciążenia pali / 43
9.2. Badania ciągłości pala / 45

10. Dokumentacja powykonawcza / 45