Konstrukcje metalowe część I

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 263
  • Producent: Arkady
  • Autor: Mieczysław Łubiński, Andrzej Filipowicz, Wojciech Żółtowski

  • szt.
  • Cena netto: 58,00 zł 72,45 zł 60,90 zł

 

 

 

Rok: 2006, Mieczysław Łubiński, Andrzej Filipowicz, Wojciech Żółtowski, ISBN: 83-213-4197-7
Oddajemy do rąk Czytelników książkę obejmującą całość zagadnień z zakresu projektowania konstrukcji metalowych. W stosunku do wydania pierwszego dokonano dużych zmian, spowodowanych przede wszystkim wprowadzeniem nowej normy projektowania konstrukcji stalowych (PN-90/B-03200), zgodnej z zasadami podanymi w normach europejskich (Eurokod l i Eurokod 3), jak również najnowszymi osiągnięciami badawczymi i praktycznymi. Rozszerzono więc treść, uwzględniając problemy zmęczenia niskocyklowego i nowe dokonania w dziedzinie niezawodności konstrukcji stalowych, więcej uwagi poświęcono zagadnieniom teońi plastyczności w projektowaniu. Wprowadzono rozdziały dotyczące obliczania połączeń zaciskowych lin, projektowania blachownie z falistym średnikiem i ram z węzłami podatnymi. Omówiono także zasady teońi przystosowania przy obliczaniu ram oraz zagadnienia łożysk z tworzyw sztucznych. W treści pracy starano się w większym niż poprzednio stopniu powiązać teorię z praktyką. W książce podano podstawy obliczania i wymiarowania elementów konstrukcji stalowych, a więc prętów rozciąganych, ściskanych, zginanych, a także połączeń. Zasady projektowania poprzedzono omówieniem zagadnień metalurgii, metalografii i technologii stali. Zamieszczono przykłady liczbowe.
Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów budowlanych wyższych uczelni technicznych oraz inżynierów projektantów.


SPIS TREŚCI:

1. Metale w budownictwie
2. Niezawodność konstrukcji metalowych
3. Połączenia
4. Elementy rozciągane
5. Elementy ściskane
6. Belki
7. Kratownice
8. Ramy
9. Łożyska