Kontrasty • metamorfozy • styl. Cz. I. Rozważania o dynamice przemian architektury XX wieku

  • Dodaj recenzję:
  • 2853
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Krystyna Pokrzywnicka
  • szt.
  • Cena netto: 25,71 zł 27,00 zł
Kontrasty • metamorfozy • styl. Cz. I. Rozważania o dynamice przemian architektury XX wieku

rok wydania: 2010, wydanie drugie
ISBN: 978-83-7348-322-4

Opis

Tekst w formie ostatecznej składa się z korpusu głównego oraz przypisów stanowiących uzupełniającą opowieść opartą na faktach z literatury tematu, na cytatach wypowiedzi znamienitych autorów dzieł architektonicznych oraz autorów tekstów o architekturze. W tekst główny wplecione są ilustracje ściśle się z nim wiążące i uzupełniające go w warstwie wizualnej. Wszystkie ilustracje zostały podporządkowane stylistyce notatki rysunkowej, uzupełniającej myśl autorską. Przyjęcie terminu rozważania uzasadniam chęcią okazania szacunku dla spraw, o których pragnę pisać.

W CZĘŚCI I próbuję przedstawić sposób ujęcia tematu pracy w poszczególne rozważania. Staram się przedstawić układ pracy w formie tabeli i objaśniam przyjętą kolejność omawiania zagadnień - od „Odwiecznego kontredansu..." do „Dróg wyjścia", z zaznaczeniem, dlaczego w centrum układu zawarto przemyślenia pt. „Siła wielkich kreacji..."

W CZĘŚCI II omówiłam czynnik czasu jako punkt odniesienia dla rozważań dotyczących wybranych aspektów wpływu dynamiki czasu na przemiany w twórczości architektonicznej na efekty, jakie ma czas dla dzieła architektur - bo przecież nie tylko niszczy, ale i wzbogaca. Staram się wykazać, że czynnik czasu ma decydujące znaczenie tak dla twórcy dzieła architektury, jak i dla odbiorcy tegoż dzieła.

CZĘŚĆ III, którą zatytułowałam „Pułapki klarowności klasyfikacji pozornej", poświęcam rozważaniom o nieadekwatności oceny i klasyfikacji twórczości w dziedzinie architektury. W części tej pragnę unaocznić, jakie trudności w obecnym okresie musi pokonać krytyka dzieł architektury. Należy bowiem wziąć pod uwagę niejednorodność ocen i kryteriów, według których próbujemy oceniać, jakie dzieła architektury są znaczące dla rozwoju i godne szacunku, a które należy obiektywnie, ale surowo ocenić i jawnie mówić o braku ich wartości.

CZĘŚĆ IV - „Izmy..." pokazuje dynamikę ciągłych poszukiwań najlepszego sposobu tworzenia. Deklaracje czy manifesty, oświadczenia i ideologie - związane z prądami i nurtami, które zajęły bardzo dużo miejsca już w literaturze fachowej ubiegłego wieku. Nie uważam więc za konieczne przedstawiać chronologicznie następujących po sobie okresów już sklasyfikowanych i „zaszufladkowanych" w katalogu myśli architektonicznej. Natomiast usiłuję dowieść, jakie jest tempo zmian, i zwrócić uwagę na to, jak budować, aby godnie żyć; nie potępiać poprzednich pokoleń architektów, nie działać na zasadzie odrzucania, bo to grozi zjawiskiem rykoszetu.

Spis treści

WSTĘP – Od Autorki / 5

DZIEWIĘĆ CZĘŚCI
Część I – O subiektywnym kształcie rozważań / 13
Część II – Odwieczny kontredans, czyli o walce z czasem / 21
Część III – Pułapki klarowności „klasyfikacji pozornej...” / 31
Część IV – „Izmy”, czyli roztrwonione idee, przebrzmiałe manifesty / 45
Część V – Siła wielkich kreacji w architekturze, czyli o gwiazdach / 65
Część VI – Moda i styl w architekturze / 91
Część VII – Kicz i plagiat – o sile i żywotności zjawiska kiczu w sztuce / 115
Część VIII – Symptomy zdrowia czy oznaki choroby, czyli o / 129
Część IX – Drogi wyjścia, czyli o potrzebie szacunku / 147

ZAKOŃCZENIE – Tęsknota za nowym początkiem / 167
INDEKSY / 169
STRESZCZENIA / 175
ROZWAŻANIA O LITERATURZE ARCHITEKTONICZNEJ / 185
ŹRÓDŁA ILUSTRACJI / 189