Kontrola nieniszcząca złączy spawanych

  • Dodaj recenzję:
  • 4551
  • Producent: Instytut Spawalnictwa
  • Autor: Janusz Czuchryj
  • Cena netto: 46,67 zł 49,00 zł

Kontrola nieniszcząca złączy spawanych

rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-61272-29-8
ilość stron: 145
format: B5
oprawa: miękka

Opis

W podręczniku wyjaśniono pojęcie niezgodności, wady i nieciągłości. Scharakteryzowano złącza spawane oraz najczęściej stosowane w praktyce przemysłowej metody i techniki badań nieniszczących. Podano sposoby oceny jakości złączy spawanych według obowiązujących przepisów. Dla wygody czytelników podano w ostatnich rozdziałach wykaz wykorzystanych w opracowaniu i związanych z omawianą tematyką norm oraz wykaz literatury źródłowej.

Spis treści

1. Wprowadzenie / 5

2. Pojęcie niezgodności, wady i nieciągłości / 6

3. Budowa i charakterystyka złączy spawanych / 7

4. Badania wizualne / 11
4.1. Podstawy badań wizualnych / 11
4.2. Badania wizualne złączy spawanych z metali / 19
4.3. Wyposażenie do badań wizualnych / 21
4.4. Informacje uzupełniające / 28

5. Badania penetracyjne / 30
5.1. Podstawy badań penetracyjnych / 30
5.2. Preparaty do badań penetracyjnych / 33
5.3. Kolejność operacji / 35
5.4. Wyposażenie do badań penetracyjnych / 37

6. Badania magnetyczno-proszkowe / 40
6.1. Podstawy badań magnetyczno-proszkowych / 40
6.2. Badania magnetyczno-proszkowe złączy spawanych / 43
6.3. Preparaty, urządzenia i wyposażenie do badań magnetyczno-proszkowych / 47

7. Badania radiograficzne / 51
7.1. Podstawy badań radiograficznych / 51
7.2. Aparatura do badań radiograficznych / 56
7.2.1. Aparaty rentgenowskie / 56
7.2.2. Aparaty gammagraficzne / 58
7.3. Przebieg badań radiograficznych / 59
7.3.1. Klasyfikacja technik radiograficznych / 62
7.3.2. Wskaźniki jakości obrazu i ocena jakości obrazu / 62
7.3.3. Układy badań / 65
7.3.4. Wybór napięcia lampy rentgenowskiej, źródeł promieniowania gamma oraz promieniowania X o wysokiej energii / 72
7.3.5. Odległość źródło-obiekt / 73
7.3.6. Gęstość optyczna radiogramu / 73
7.3.7. Obróbka fotochemiczna błon, warunki przeglądania radiogramów, protokół badania / 74

8. Badania ultradźwiękowe / 75
8.1. Wprowadzenie do podstaw badań ultradźwiękowych / 75
8.2. Rodzaje, własności i sposoby wytwarzania fal ultradźwiękowych / 75
8.2.1. Fale podłużne / 76
8.2.2. Fale poprzeczne / 76
8.2.3. Fale powierzchniowe / 76
8.2.4. Fale podpowierzchniowe / 76
8.2.5. Fale płytowe (fale Lamba) / 76
8.2.6. Fale Love'a / 77
8.2.7. Wytwarzanie fal ultradźwiękowych / 77
8.2.8. Własności wiązki fal ultradźwiękowych i zjawiska zachodzące na granicy ośrodków / 79
8.3. Urządzenia i środki do badań ultradźwiękowych / 85
8.3.1. Defektoskopy ultradźwiękowe / 86
8.3.2. Głowice ultradźwiękowe / 88
8.3.3. Próbki odniesienia / 93
8.3.4. Środki sprzęgające / 94
8.4. Metody i techniki badań ultradźwiękowych / 95
8.4.1. Przygotowanie do badań / 98
8.4.2. Wybór rodzaju badań / 101
8.4.3. Ruchy głowicy podczas badania / 101
8.4.4. Lokalizacja położenia niezgodności / 102
8.4.5. Określenie wymiarów niezgodności / 102
8.4.6. Sposoby interpretacji wskazań / 105

9. Ocena jakości złączy spawanych na podstawie podstawowych metod badań nieniszczących / 106
9.1. Poziomy jakości złączy spawanych / 106
9.2. Poziomy akceptacji wskazań / 121
9.3. Korelacja między poziomami jakości a poziomami akceptacji wskazań / 137

10. Wykaz norm wykorzystanych i związanych / 139

11. Literatura / 145