Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych. Wyd. 2010

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 213600
  • Producent: Polcen
  • Autor: Balbina Kacprzyk

  • szt.
  • Cena netto: 84,76 zł 89,00 zł

Zawiera nowy temat kosztorysowania w zamówieniach publicznych

Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych.
Wydanie 2 + płyta CD z programem

rok wydania: 2010, wydanie drugie, zaktualizowane i uzupełnione
ilość stron: 284
ISBN: 978-83-89234-87-2
format: B5 (16,5x23,5 cm)
oprawa: miękka

Opis
W poradniku dodano nowy temat kosztorysowania w zamówieniach publicznych oraz rozwinięto i wzbogacono rozdział poświęcony przedmiarowi robót, a także zaktualizowano wycenę prac projektowych oraz wykaz Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). Wciąż bardzo istotnym tematem jest rozdział poświęcony technikom komputerowym, a mianowicie komputerowe wspomaganie kosztorysowania.
Trzeba przyznać, że pomimo zachodzących zmian, jakie upłynęły od pierwszego wydania niniejszej książki (to już prawie 10 lat), publikacja ta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Oznacza to, że jest nadal potrzebna zarówno inwestorom, jak i wykonawcom robot. Zalecana jest również projektantom, a głownie kosztorysantom, a także osobom pełniącym samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Wznoszenie nowych budynków, budowli oraz ich rozbudowa, modernizacja, jak również adaptacja obiektów istniejących, stosownie do zmieniających się potrzeb użytkowników, wymaga podjęcia szeregu czynności studyjnych, koncepcyjnych, projektowych, prawnych, organizacyjnych, wykonawczych, umownych, kosztorysowych i innych. Ogół tych działalności nazywa się procesem inwestycyjnym, a czas realizacji – cyklem inwestycyjnym.
We wszystkich tych bardzo zróżnicowanych czynnościach inwestor, stosownie do swoich możliwości – głownie finansowych, dokonuje wyboru inwestycji, określa wielkość i etapy, przewidywane koszty realizacji oraz opłacalność ekonomiczną inwestycji.
Niezbędnym elementem programu inwestycji powinno być sporządzanie kalkulacji kosztów zawartych w dokumentacji kosztorysowej.
W skład ceny kosztorysowej robot wchodzą:
— koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów i pracy sprzętu budowlanego),
— koszty ogólne budowy i zarządu,
— planowany do uzyskania zysk oraz
— obowiązujący podatek od towarów i usług, tzw. VAT.
Prawidłowo sporządzony kosztorys wymaga znajomości organizacji i technologii wykonywanych robot i ich ilości wynikających z przedmiaru lub obmiaru oraz aktualnych cen jednostkowych występujących na lokalnym rynku budowlanym.
Przedmiarowanie lub obmiarowanie robot musi być sporządzane (przez fachowców) według określonych zasad w sposób niebudzący żadnych wątpliwości, gdyż mają one zasadnicze znaczenie do sporządzenia prawidłowej ceny kosztorysowej. Poradnik do kosztorysowania jest obszerny i kompleksowy. Wskazuje nie tylko, jakie podstawy normatywne należy zastosować, ale również podaje praktyczne przykłady sporządzenia indywidualnych nakładów rzeczowych (tzw. zakładowych katalogów). Zawiera także metody i podstawy opracowania kosztorysów oraz dokumentacji kosztorysowych obiektów i robót.
W poradniku omówiono również technikę normowania pracy ludzi, maszyn i zużycia materiałów. Przedstawiono zasady wykonywania przedmiarów i obmiarów robot z uwzględnieniem zasad kosztorysowania.
Szczególną uwagę zwrócono na metody kosztorysowania przy użyciu technik wspomagania komputerowego. Załączono również przykłady kosztorysów inwestorskich, ofertowych i powykonawczych.
W poradniku dokładnie omówiono zarówno metodę wskaźnikową, jak również szczegółową sporządzania kosztorysów. Umożliwiają one określenie całości kosztów robot budowlanych.

Zawartość płyty CD
Program przeznaczony dla studentów wyższych uczelni i uczniów szkół średnich o profilu budowlanym. Umożliwia poznanie zagadnień związanych z kosztorysowaniem oraz tworzenie kosztorysów w zakresie wymaganym przez programy nauczania. Może być wykorzystywany w pracowniach laboratoryjnych oraz na prywatnych komputerach

Możliwości edycji studenckiej programu RODOS:
-    tworzenie kosztorysów metodą szczegółową i uproszczoną
-    zapisywanie i drukowanie kosztorysów
-    tworzenie wielopoziomowej struktury elementów
-   tworzenie cenników
-   liczenie rusztowań
-    korzystanie z bazy danych:
-    katalogi nakładów rzeczowych: KNR 2-01 i 2-02
-    informator cenowy EURO-MS - 2 półrocze 2007 r.
Po zarejestrowaniu program można uzupełnić o:
-    dodatkowe katalogi nakładów rzeczowych
-    eksport kosztorysów do programów do harmonogramowania
-    zapis wydruków w formacie XLS
Na płycie CD-ROM znajdą państwo również:
-    osiem map myśli opisujących zawartość skryptu,
-    wersję demonstracyjną programu do harmonogramowania planista,
-    FREEMIND - oprogramowanie do tworzenia map myśli,
-    QPRINTER - program do tworzenia plików PDF z wydruków.