Kształtowanie architektury poprzez zmianę rozwiązań budowlanych

  • Dodaj recenzję:
  • 2117
  • Producent: Archi-Plus
  • Autor: Przemysław Markiewicz
  • szt.
  • Cena netto: 69,52 zł 73,00 zł
Kształtowanie architektury poprzez zmianę rozwiązań budowlanych

rok wydania: 2006
ilość stron: 184
ISBN: 83-916955-5-7
format: 21,5x29,5 cm
oprawa: miękka

Opis
Książka “Kształtowanie architektury poprzez zmianę rozwiązań budowlanych” jest podręcznikiem przedstawiającym jak zmiana technologii budowy i zastosowanych materiałów zmienia architekturę budynku.
Możliwości różnicowania formy i wyrazu architektonicznego poprzez odpowiedni dobór rozwiązań budowlanych przedstawiono na modelowym przykładzie budynku mieszkalnego, który mimo wspólnej koncepcji i układu funkcjonalnego może być zmieniany pod względem charakteru architektury w wiele odmiennych wariantów projektu.
Poszczególne warianty projektu dobrano i opracowano w taki sposób, aby przedstawić spektrum najważniejszych i powszechnie stosowanych technologii i materiałów budowlanych z jednoczesnym przeglądem form architektonicznych wynikających z ich zastosowania.


Każda z prezentowanych technologii ma charakterystyczne dla siebie sposoby rozwiązania detali przyziemia, ścian zewnętrznych, styku z przekryciem budynku. Są to standardy wypracowane przez lata - niezawodne, bezbłędne i zalecane do stosowania.
Te standardowe detale chronią budynek przed wieloma czynnikami zewnętrznymi w najlepszy sposób typowy dla danej technologii - inaczej w budynku szkieletowym, inaczej w murowanym o ścianach jednorodnych a jeszcze inaczej w budynku o ścianach szczelinowych, itd.
Odejście od tych wypracowanych standardów naraża na utratę kontroli nad wszystkimi aspektami poprawnego rozwiązania (kontrola przepływu powietrza, kontrola nad wodą opadową, przenikaniem pary wodnej, itp.)

Analizowane w pracy rozwiązania budowlane dotyczą następujących części budynku i styków pomiędzy nimi:

* fundamentów i strefy przyziemia budynku,
* ścian zewnętrznych, stropów oraz otworów na stolarkę,
* przekrycia budynku - dachów stromych lub stropodachów.


Dla wyżej wymienionych części budynku przedstawione są alternatywne rozwiązania budowlane, które pozwalają na kształtowanie i modyfikowanie formy i wyrazu architektonicznego, zarówno w skali całego budynku jak
i w skali detalu.

Na formę poszczególnych elementów budynku, a w efekcie i na architekturę całego budynku, duży wpływ ma oddziaływanie czynników zewnętrznych jak wahania temperatury, deszcz, śnieg, wiatr, dźwięki, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, itd.
Rozwiązania budowlane chronią przed czynnikami zewnętrznymi a wybór konkretnej technologii na każdym z etapów budowy determinuje wyraz architektoniczny w ostatecznym wyglądzie budynku. Jednocześnie wszystko podporządkowane jest ściśle nadrzędnemu względowi - zapew-nieniu bezpieczeństwa wszystkim składowym częściom budynku od przyziemia poprzez ściany zewnętrzne a kończąc na przekryciu dachowym.
Poprawne, prawidłowo zaprojektowane rozwiązania budowlane, konstrukcyjne i materiałowe - narzucając cały szereg ograniczeń architektonicznych - pozwalają zapobiec powstawaniu szkód budowlanych i niwelują ryzyko wad i usterek poszczególnych elementów budynku.

Najważniejsze jednak jest to, że różne rozwiązania budowlane mogą równie dobrze spełniać te same funkcje ochrony budynku w zupełnie różny sposób, co uświadamia, jak wielka jest rola umiejętnego doboru rozwiązań
i materiałów budowlanych w procesie kształtowania budynku.


Część książki omawiającą dostępne technologie i materiały podzielono na trzy grupy dotyczące: przyziemia , ścian zewnętrznych i przekrycia budynku, czyli podstawowej triady architektonicznej.
W każdej grupie przedstawiono 9 opatrzonych numerami odmiennych rozwiązań projektowych, przedstawionych szczegółowo w konkret-nych technologiach z odpowiednio do nich dobranym zestawem materiałów budowlanych.
Opatrzone odpowiednim numerem rozwiązanie przyziemia łączy się z opatrzonym tym samym numerem rozwiązaniem ścian zewnętrznych oraz rozwiązaniem dachu, tworząc komplet detali dotyczących danej technologii.

Dla wykazania jak duży wpływ mają rozwiązania budowlane na kształt i wyraz architektoniczny całego budynku owych dziewięć rozwiązań przykładowych detali budowlanych zastosowano do wspólnego projektu modelowego domu mieszkalnego. Efekt końcowy to dziewięć zupełnie różnych zewnętrznie budynków powstałych na bazie tego samego projektu:

1. Budynek o drewnianej konstrukcji szkieletowej
2. Budynek o drewnianej konstrukcji szkieletowo-ryglowej
3. Budynek o drewnianej konstrukcji wieńcowej z ociepleniem od strony wnętrza
4. Budynek murowany ocieplony metodą lekką-mokrą ze stropami drewnianymi
5. Budynek murowany o ścianach dwuwarstwowych ocieplonych metodą lekką-mokrą
6. Budynek murowany o ścianach trójwarstwowych z klinkierową ścianą osłonową
7. Budynek o ścianach jednorodnych z ceramiki poryzowanej
8. Budynek o ścianach jednorodnych z betonu komórkowego
9. Budynek o ścianach dwuwarstwowych z elewacją wentylowaną z cegły elewacyjnej


Ilość przykładowych rozwiązań umożliwia zarówno wybór jednego z nich bez wprowadzania istotnych zmian jak i tworzenie nowych na podobnej zasadzie.

Ostatnia część książki to zestawienie materiałów budowlanych i technologii, zastosowanych w poszczególnych projektach, które powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta i które trudno omówić na zasadach ogólnych. W zestawieniu tym zaprezentowane są więc rozwią-zania systemowe i produkty z konkretnymi nazwami handlowymi. Zestawienie to pokazuje, że współczesne budownictwo jest w dużej części sztuką odpowiedniego dobierania gotowych rozwiązań systemowych ze standardowymi i narzuconymi przez producenta rozwiązaniami detali.


Spis treści
1. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE CHARAKTERYSTYCZNE DLA RÓŻNYCH TECHNOLOGII BUDOWY

1.1. Przyziemie budynku

* Czynniki oddziaływujące na przyziemie budynku
* Dostępne rozwiązania budowlane
* Rozwiązania przyziemia zastosowane w budynku modelowym
* Zestawienie zastosowanych rozwiązań przyziemia


1.2. Ściany zewnętrzne, okna i stropy

* Czynniki oddziaływujące na ściany zewnętrzne, okna i stropy budynku
* Dostępne rozwiązania budowlane
* Rozwiązania ścian zewnętrznych, okien i stropów zastosowane w budynku modelowym
* Zestawienie zastosowanych rozwiązań ścian zewnętrznych, okien i stropów


1.3. Przekrycie budynku

* Czynniki oddziaływujące na dachy skośne
* Dostępne rozwiązania budowlane
* Czynniki oddziaływujące na stropodachy płaskie
* Dostępne rozwiązania budowlane
* Rozwiązania przekrycia zastosowane w budynku modelowym
* Zestawienie zastosowanych rozwiązań przekrycia budynku


2. WARIANTY JEDNEGO PROJEKTU MODELOWEGO DLA RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNO-MATERIAŁOWYCH

* Wspólna koncepcja architektoniczna budynku modelowego
* Zestawienie wariantów projektu budynku
* Projekt funkcjonalny
* Dziewięć projektów budynku modelowego
* Rzuty i przekroje poszczególnych wariantów projektu
* Podsumowanie


3. MATERIAŁY BUDOWLANE I TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKTACH

* Izolacje z wełny mineralnej - ISOVER
* Ocieplenia ścian zewnętrznych, izolacje balkonów i tarasów, izolacja pomieszczeń mokrych, izolacja murów fundamentowych i piwnic - HENKEL
* Beton komórkowy, silikaty - XELLA (Ytong, Silka)
* Ceramika poryzowana, klinkier, dachówki ceramiczne - WIENERBERGER
* Dachówki betonowe, systemy kominowe - IBF
* Blachy pokryciowe, system rynnowy - LINDAB
* System okien dachowych - FAKRO
* Systemy lekkiej zabudowy wnętrz - RIGIPS