Kurs podstawowy „BASIC – 3. STOPIEŃ” - Zestaw pytań sprawdzających

  • Dodaj recenzję:
  • 4552
  • Producent: Instytut Spawalnictwa
  • Autor: Janusz Czuchryj
  • Cena netto: 18,10 zł 19,00 zł

Kurs podstawowy „BASIC – 3. STOPIEŃ” - Zestaw pytań sprawdzających

rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-61272-60-1
ilość stron: 50
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Publikacja obejmuje zestawy pytań i odpowiedzi na poziomie drugiego i trzeciego stopnia kwalifikacji wg EN 473, zgodne z programem kursu podstawowego „BASIC – 3. STOPIEŃ”. Uzupełnienie opracowania stanowi wykaz wykorzystanej literatury.


Wprowadzenie

Współczesne procesy wytwarzania wyrobów przemysłowych charakteryzują się w wielu przypadkach, znacznym stopniem komplikacji. Wymaga to permanentnego ich nadzoru podczas realizacji oraz wstępnej, bieżącej (międzyoperacyjnej) i ostatecznej kontroli powstających artefaktów. Czasami kontrola musi być prowadzona nawet w czasie rzeczywistym. Z tego powodu do badań umożliwiających ocenę stanu wyrobów (czyli ocenę jakości ich wykonania) przywiązuje się duże znaczenie. Szczególnie wysoką pozycję zajmują tu badania nieniszczące.

Wyrazem znaczenia badań nieniszczących (NDT) są, między innymi, przyjęte i ujednolicone zasady kształcenia i egzaminowania personelu zajmującego się tymi zagadnieniami. Znalazło to odzwierciedlenie w przepisach europejskich w postaci tzw. procesu kwalifikowania i certyfikowania personelu NDT. Jednym z elementów tego procesu jest odbycie przez zainteresowane osoby szkolenia podstawowego, kończącego się odpowiednim egzaminem. Dlatego opracowano zestaw pytań sprawdzających (kontrolnych), umożliwiający uczestnikom kursu ocenę stopnia opanowania wiedzy z wymaganego zakresu.

Publikacja obejmuje zestawy pytań i odpowiedzi na poziomie drugiego i trzeciego stopnia kwalifikacji wg EN 473, zgodne z programem kursu podstawowego "BASIC - 3.stopień". Uzupełnienie opracowania stanowi wykaz wykorzystanej literatury. W przedstawionych zestawach pytań, zgodnie z obowiązującymi zasadami, tylko jedna odpowiedź jest właściwa.

Opracowanie przeznaczone jest dla personelu badań nieniszczących, kandydatów na 3. stopień kwalifikacji według wymagań normy EN 473. Opracowanie może również stanowić pomoc dla personelu NDT, podczas rozwiązywania ich codziennych problemów zawodowych. Ponadto może być przydatne dla studentów wyższych uczelni technicznych lub dla słuchaczy szkól średnich o kierunku mechanicznym ewentualnie metalurgicznym oraz tych osób, których zamiarem jest poszerzenie wiadomości z zakresu kontroli jakości różnych wyrobów przy zastosowaniu badań nieniszczących.

Spis treści

1. Wprowadzenie / 5
2. Pytania sprawdzające wiedzę w zakresie kursu podstawowego "BASIC- 3. STOPIEŃ"
3. Odpowiedzi na pytania sprawdzające
4. Literatura