Laboratorium aparatów elektrycznych

  • Dodaj recenzję:
  • 3732
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Waldemar Chmielak, Tadeusz Daszczyński, Zbigniew Pochanke
  • Cena netto: 30,48 zł 32,00 zł

Laboratorium aparatów elektrycznych

rok wydania: 2017
ilość stron: 158
ISBN:  978-83-7814-682-7

Opis
Laboratorium ma na celu konfrontację zdobytej wiedzy z doświadczeniem podstawowych i złożonych zjawisk fizycznych związanych z pracą aparatury rozdzielczej wysokiego napięcia. Uczestnicy zapoznają się z fizycznymi aparatami elektrycznymi i typowymi zagadnieniami związanymi z ich pracą. Omówione ćwiczenia dają studentom okazję doświadczenia, lub przynajmniej obserwacji, takich zjawisk jak: oddziaływanie cieplne i elektrodynamiczne prądów roboczych i zwarciowych, procesy przejściowe podczas łączenia rzeczywistych układów elektroenergetycznych, magnesowanie rdzenia i jego wpływ na dokładność pomiaru przekładnika oraz złożoność budowy aparatów elektrycznych. Stanowiska probiercze odtwarzają bądź konkretną próbę typu (próba zwarciowa, obciążalność prądowa ciągła, pomiar granicznego współczynnika dokładności przekładnika prądowego), bądź prezentują podstawowe problemy eksploatacyjne aparatury rozdzielczej (procesy łączeniowe w obwodach prądu stałego i przemiennego w kontekście prawidłowego doboru aparatury łączeniowej i zabezpieczeniowej oraz diagnostykę wyłącznika średniego napięcia, czyli próbę oceny aktualnego jego stanu).


Spis treści
Wstęp / 5
1. Aparaty elektryczne / 7
1.1. Wprowadzenie / 7

2. Warunki pracy aparatury rozdzielczej / 14
2.1. Narażenia środowiskowe /  15
2.2. Narażenia prądowe / 18
2.3. Narażenia napięciowe / 28
2.4. Procesy łączeniowe / 31
2.5. Parametry znamionowe / 40

3. Ćwiczenie obliczeniowe z próby zwarciowej / 48
3.1. Cel ćwiczenia / 48
3.2. Informacje podstawowe / 48
3.3. Zasady obliczania charakterystycznych parametrów pracy normalnej / 48
3.4. Zasady obliczania charakterystycznych parametrów zwarciowych / 49
3.5. Dobór przekładników prądowych / 51
3.6. Dobór przekładników napięciowych pomiarowych w sieciach SN / 52
3.7. Zadanie z doboru aparatów elektrycznych / 53
3.8. Przebieg prądu zwarciowego / 56
3.9. Sprawozdanie / 57

4. Badanie obciążalności prądowej ciągłej / 58
4.1. Cel ćwiczenia / 58
4.2. Informacje podstawowe / 58
4.3. Wymiana ciepła / 60
4.4. Pomiar temperatur / 63
4.5. Opis stanowiska probierczego / 68
4.6. Przebieg ćwiczenia / 69
4.7. Analiza wyników badań / 70
4.8. Sprawozdanie / 71
4.9. Przykładowe pytania / 72

5. Wyłączanie prądu stałego przez styczniki / 73
5.1. Cel ćwiczenia / 73
5.2. Wstęp teoretyczny / 73
5.3. Stanowisko laboratoryjne / 84
5.4. Przebieg ćwiczenia / 86
5.5. Wyniki pomiarów i opis / 86
5.6. Przykładowe pytania / 88
5.7. Sprawozdanie /  88

6. Wyłączanie prądu stałego przez łączniki półprzewodnikowe / 90
6.1. Cel ćwiczenia / 90
6.2. Wstęp teoretyczny / 90
6.3. Układ pomiarowy / 95
6.4. Analiza przebiegów łączeniowych / 96
6.5. Przebieg ćwiczenia / 98
6.6. Sprawozdanie / 98
6.7. Pytania kontrolne / 98

7. Wyłączanie prądu przemiennego przez stycznik / 99
7.1. Cel ćwiczenia / 99
7.2. Wstęp teoretyczny / 99
7.3. Procesy łączeniowe prądu przemiennego / 101
7.4. Wyłączanie prądu przemiennego / 106
7.5. Stanowisko laboratoryjne / 113
7.6.Przebieg ćwiczenia / 114
7.7. Sprawozdanie / 115
7.8. Przykładowe pytania / 115

8. Pomiar granicznego współczynnika dokładności przekładnika prądowego / 116
8.1. Cel ćwiczenia / 116
8.2. Wstęp teoretyczny / 116
8.3. Opis stanowiska probierczego / 126
8.4. Przebieg ćwiczenia / 129
8.5. Sprawozdanie / 131
8.6. Przykładowe pytania / 132

9. Badania diagnostyczne wyłączników wysokich napięć / 133
9.1. Cel ćwiczenia / 133
9.2. Wprowadzenie / 133
9.3. Badanie izolacji / 135
9.4. Badanie obwodów prądowych / 136
9.5. Pomiary funkcji łączeniowych / 138
9.6. Pomiary mechanizmów / 145
9.7. Badanie obwodów pomocniczych / 147
9.8. Przebieg ćwiczenia / 148
9.9. Sprawozdanie / 149
9.10. Pytania kontrolne / 149

10. Podstawy rejestracji cyfrowej i analizy wyników / 150


Literatura / 157