Laboratorium podstaw techniki świetlnej

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5334
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

  • szt.
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Laboratorium podstaw techniki świetlnej

rok wydania: 2023, wydanie pierwsze
ilość stron: 178
ISBN: 978-83-8156-572-1
oprawa: miękka

Słowa kluczowe: elektrotechnika, technika świetlna, fotometria, kolorymetria, źródła światła, oprawy oświetleniowe, sprzęt oświetleniowy

Opis

Intensywny wzrost zapotrzebowania na wysokiej jakości oświetlenie i sprzęt oświetleniowy sprawiają, że na rynku pracy potrzebni są specjaliści z zakresu techniki świetlnej. Muszą być oni wykształceni w kierunku analiz rożnych aspektów oświetlenia elektrycznego, a przede wszystkim jego mierzalnych parametrów elektrycznych, fotometrycznych, kolorymetrycznych i eksploatacyjnych.

Prezentowany podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów kierunków inżynierskich, na których omawiane są zagadnienia oświetleniowe. Przedstawiono w nim propozycje ćwiczeń laboratoryjnych, które umożliwiają poszerzenie wiedzy i zdobycie doświadczenia z zakresu techniki świetlnej. Wykonanie ćwiczeń jest również związane z nabyciem praktycznych umiejętności wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych źródeł światła, opraw oświetleniowych, instalacji oświetleniowych i materiałów oraz analizowania uzyskanych wyników w odniesieniu do obowiązujących norm, stanu wiedzy i techniki. Wszystkie propozycje ćwiczeń zawierają opisy najbardziej istotnych zagadnień związanych z pomiarami i odniesienia do aktualnej literatury przedmiotu. Dlatego, podręcznik będzie przydatny zarówno dla osób wdrażających się w zagadnienia techniki świetlnej, jak i tych, które już pracują zawodowo w branży oświetleniowej.

 

Spis treści
Przedmowa / 7
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy w ciemni fotometrycznej / 9
2 Wzorce w technice świetlnej / 13
3 Pomiary podstawowych parametrów elektrycznych i fotometrycznych wybranych typów źródeł światła / 21
4 Pomiary i ocena natężenia oświetlenia elektrycznego we wnętrzu / 35
5 Systemy sterowania elektrycznych źródeł światła / 45
6 Identyfikacja parametrów technicznych dynamicznych opraw oświetleniowych typu „ruchoma głowa” / 52
7 Badanie rozkładu widmowego promieniowania elektrycznych źródeł światła / 61
8 Podstawy komputerowego wspomagania projektowania oświetlenia / 71
9 Badanie podstawowych odbiorników fotoelektrycznych / 82
10 Badanie wybranych czynników wpływających na pomiar strumienia świetlnego w lumenomierzu / 99
11 Pomiar światłości na ławie fotometrycznej / 114
12 Pomiar bryły fotometrycznej światłości za pomocą fotometru ramiennego / 123
13 Pomiar luminancji / 134
14 Pomiar podstawowych właściwości refleksyjno-transmisyjnych materiałów / 144
15 Badanie korekcji głowic fotometrycznych / 151
16 Pomiar temperatury barwowej i wskaźnika oddawania barw / 162
Zakład Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej / 175
Informacje o autorach / 176