Laboratorium spalania

  • Dodaj recenzję:
  • 3811
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Rafał Porowski, Marian Gieras
  • Cena netto: 23,81 zł 25,00 zł

Laboratorium spalania

rok wydania: 2018
ilość stron: 96
ISBN: 978-83-7814-706-0

Opis
Skrypt zawiera treści będące przedmiotem nauczania w ramach Laboratorium Spalania prowadzonego na Wydziale Mechaniki Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Książka zawiera się z 7 rozdziałów, z których każdy dotyczy odrębnego ćwiczenia realizowanego przez studentów podczas zajęć. Zekres merytoryczny skryptu obejmuje: diagnostykę oraz wizualizację procesów spalania, gazowe płomienie dyfuzyjne i kinetyczne, stabilizację płomienia, temperaturę zapłonu cieczy, ciśnienie wybuchu paliw gazowych i ciekłych, propagancję płomienia pyłowego oraz temperaturowe granice palności cieczy palnych.

Spis treści
1. Diagnostyka i wizualizacja procesów spalania / 7
1.1. Pomiar stężenia / 9
1.2. Pomiar temperatury / 10
1.3. Pomiar ciśnienia / 12
1.4. Pomiar obecności i prędkości płomienia / 14
1.5. Wizualizacja spalania za pomocą interferometru Macha-Zehndera / 14
1.6. Wizualizacja spalania za pomocą interferometru Michelsona / 16
1.7. Wizualizacja spalania za pomocą komputerowej tomografii pojemnościowej / 17
1.8. Wizualizacja spalania za pomocą tomografii emisyjnej / 18
1.9. Wizualizacja spalania za pomocą techniki smugowej i cieniowej / 19
1.10. Wizualizacja spalania za pomocą anemometrii obrazowej / 24
1.11. Wizualizacja spalania za pomocą fluorescencji laserowej / 29

2. Płomienie kinetyczne i dyfuzyjne / 42
2.1. Wprowadzenie / 42
2.2. Cel ćwiczenia / 43
2.3. Stanowisko badawcze / 43
2.4. Przebieg ćwiczenia / 44
2.5. Opracowanie wyników / 49
2.6. Pytania kontrolne / 49

3. Stabilizacja płomienia / 50
3.1. Wprowadzenie / 50
3.2. Cel ćwiczenia / 50
3.3. Metody stabilizacji płomienia w przepływie / 51
3.3.1. Stabilizacja płomienia za pomocą warstwy przyściennej lub granicznej / 51
3.3.2. Stabilizacja płomienia przez doprowadzenie energii na zewnątrz / 55
3.3.3. Stabilizacja płomienia za pomocą recyrkulacji termicznej / 55
3.3.4. Stabilizacja płomienia za pomocą cyrkulacji aerodynamicznej / 56
3.3.4.1. Stabilizacja płomienia za pomocą ciała nieopływowego / 56
3.3.4.2. Stabilizacja płomienia za pomocą zawirowywania strumienia / 57
3.4. Badanie i pomiar zakresu stabilności spalania za ciałem nieopływowym / 59
3.5. Opracowanie wyników / 62
3.6. Pytania kontrolne / 62

4. Temperatura zapłonu cieczy / 63
4.1. Wprowadzenie / 63
4.2. Cel ćwiczenia / 67
4.3. Stanowisko badawcze / 68
4.4. Przebieg ćwiczenia / 69
4.5. Opracowanie wyników / 70
4.6. Pytania kontrolne / 70

5. Zapłon mieszanin pyłowych / 71
5.1. Wprowadzenie / 71
5.2. Cel ćwiczenia / 75
5.3. Stanowisko badawcze / 75
5.4. Przebieg ćwiczenia / 76
5.5. Opracowanie wyników / 77
5.6. Pytania kontrolne / 77

6. Ciśnienie wybuchu paliw gazowych / 78
6.1. Wprowadzenie / 78
6.2. Cel ćwiczenia / 80
6.3. Stanowisko badawcze / 81
6.4. Przebieg ćwiczenia / 82
6.5. Opracowanie wyników / 83
6.6. Pytania kontrolne / 83

7. Temperaturowe granice palności cieczy palnych / 84
7.1. Wprowadzenie / 84
7.2. Cel ćwiczenia / 86
7.3. Stanowisko badawcze / 86
7.4. Przebieg ćwiczenia / 88
7.5. Opracowanie wyników / 89
7.6. Pytania kontrolne / 90


Bibliografia / 91
Spis rysunków / 92
Spis tabel / 94
Załącznik / 95


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl