Laboratorium techniki wysokich napięć

  • Dodaj recenzję:
  • 2876
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Henryk Boryń, Marek Olesz, Adam Rynkowski, Stanisław Wojtas
  • szt.
  • Cena netto: 20,95 zł 22,00 zł
Laboratorium techniki wysokich napięć

rok wydania: 2014, wydanie drugie
ISBN: 978-83-7348-533-4

Spis treści
Wstęp / 5
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium wysokich napięć / 7
Wiadomości ogólne / 9
1. Metody badań wytrzymałości elektrycznej izolacji (Henryk Boryń) / 9
2. Wpływ warunków atmosferycznych na wyniki pomiarów napięcia (Henryk Boryń) / 14
3. Statystyczna ocena wyników badań (Henryk Boryń) / 17
4. Symulacja komputerowa w wybranych zagadnieniach wysokonapięciowych (Marek Olesz) / 23
5. Zasady opracowania sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych (Adam Rynkowski) / 35
Ćwiczenie 1
Metody pomiarów wysokich napięć przemiennych, stałych i udarowych (Stanisław Wojtas) / 37
Ćwiczenie 2
Badania wytrzymałości statycznej powietrza (Stanisław Wojtas) / 48
Ćwiczenie 3
Badania wytrzymałości udarowej powietrza (Adam Rynkowski) / 60
Ćwiczenie 4
Wytrzymałość elektryczna powietrza przy wysokich i niskich ciśnieniach (Henryk Boryń) / 71
Ćwiczenie 5
Wytrzymałość elektryczna oleju izolacyjnego (Stanisław Wojtas) / 77
Ćwiczenie 6
Wybrane pomiary diagnostyczne izolacji wysokonapięciowej (Henryk Boryń) / 87
Ćwiczenie 7
Rozkład napięcia na układach izolacyjnych przy napięciu przemiennym (Marek Olesz) / 102
Ćwiczenie 8
Próby napięciowe elektroenergetycznych izolatorów wysokiego napięcia (Henryk Boryń) / 108
Ćwiczenie 9
Badania diagnostyczne wybranych urządzeń ochrony przed przepięciami (Henryk Boryń) / 116
Ćwiczenie 10
Przepięcia w uzwojeniu transformatora (Adam Rynkowski) / 127
Ćwiczenie 11
Badania modelowe przepięć w liniach elektroenergetycznych (Adam Rynkowski) / 135