Makroskopowe przewodniki elektryczne z nanorurek węglowych

  • Dodaj recenzję:
  • 4664
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Agnieszka Łękawa-Raus
  • szt.
  • Cena netto: 30,48 zł 32,00 zł

Makroskopowe przewodniki elektryczne z nanorurek węglowych

rok wydania: 2021
ISBN 978-83-8156-144-0
ilość stron: 104
oprawa: miękka


Spis treści

Przedmowa / 7
Podziękowania / 12
Wykaz skrótów / 13

1. Makroskopowe przewodniki nanorurkowe / 15
1.1. Przewodniki elektryczne / 15
1.2. Nanorurki węglowe / 16
1.3. Przewodzące makrostruktury z nanorurek węglowych / 21
1.3.1. Rodzaje struktur nanorurkowych / 22
1.3.2. Morfologia makro-przewodników nanorurkowych a parametry elektryczne / 24
1.3.3. Modele przewodzenia / 27
1.4. Teoretyczna makroskopowa struktura nanorurkowa zapewniająca najwyższą możliwą przewodność elektryczną / 29

2. Czyste makromateriały 1D / 35
2.1. Wytwarzanie włókien CNT / 35
2.2. Poprocesowa poprawa przewodności włókien / 39
2.3. Izolacja włókien CNT / 46
2.4. Zastosowania / 52
2.4.1. Maszyny elektryczne / 52
2.4.1.1. Transformator / 52
2.4.1.2. Silnik prądu stałego / 54
2.4.1.3. Silnik BLDC / 55
2.4.2. Tekstronika / 57

3. Materiały 2D / 62
3.1. Przewodniki wykonywane technikami nanoszenia powłok i elektroniki drukowanej / 62
3.2. Przewodniki wykonane z mat i filmów CNT / 72

4. Kompozyty i struktury 3D / 77
4.1. Materiały uporządkowane impregnowane polimerami / 77
4.2. Materiały uporządkowane w matrycy nieimpregnującej / 82
4.3. Kompozyty wykorzystujące proszki nanorurkowe / 83

Podsumowanie / 87
Bibliografia / 89