Budowa, stosowanie i badania wyłączników różnicoprądowych

  • Dodaj recenzję:
  • 194
  • Producent: SEP COSIW
  • Autor: Lech Danielski, Stanisław Osiński
  • Cena netto: 16,00 zł 16,80 złBudowa, stosowanie i badania wyłączników różnicowoprądowych

rok wydania: 2013, wydanie trzecie
ilość stron: 60
ISBN: 978-83-89008-81-7
oprawa: miękka

 

Wyłączniki różnicowoprądowe stanowią uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim, wykorzystywane w przypadku nieskuteczności działania innych środków ochrony lub w przypadku nieostrożności użytkownika. Autorzy opracowania podają podstawowe informacje techniczne z zakresu budowy, działania i parametrów wyłączników, ich instalowania w sieciach o układzie TN, TT, IT. W opracowaniu podane są również zasady wykonywania badań skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania przez wyłącznik w sieciach o układach TN, TT lub IT.

 

Spis treści
1. Wstęp
2. Budowa i działanie wyłączników różnicowoprądowych
3. Parametry i typy wyłączników różnicowoprądowych
   3.1.Parametry znamionowe wyłączników różnicowoprądowych
   3.2.Typy wyłączników różnicowoprądowych.
4.Instalowanie wyłączników różnicowoprądowych
   4.1.Instalowanie wyłączników w sieci o układzie TN
   4.2.Instalowanie wyłączników w sieci o układzie TT
   4.3.Instalowanie wyłączników w sieci o układzie IT
5. Wybór znamionowego prądu zadziałania i miejsca stosowania wyłączników
różnicowoprądowych
6. Badanie ochrony przed dotykiem bezpośrednim
7.Badanie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania przez wyłączniki
różnicowoprądowe w sieciach o układzie TN, TT oraz IT
   7.1.Ogólne warunki wykonywania badań
   7.2.Badanie wyłącznika różnicowoprądowego
   7.3.Badanie ciągłości połączeń przewodów ochronnych
   7.4.Badanie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci o układzie TN-S z wyłącznikiem różnicowoprądowym
   7.5.Badanie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci o układzie TT z wyłącznikiem różnicowoprądowym
   7.6.Badanie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci o układzie IT z wyłącznikiem różnicowoprądowym
8.Uwagi do stosowania wyłączników różnicowoprądowych
Literatura
Załączniki

 


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl