Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach. Zeszyt 9. Badania odbiorcze i eksploatacyjne w instalacjach i urządzeniach elektrycznych do 1 kV ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • 4458
  • Producent: SEP COSIW
  • Autor: mgr inż. Fryderyk Łasak
  • szt.
  • Cena netto: 15,14 zł 15,90 zł

publikacja dostępna jest również w wersji drukowanej

Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach
Zeszyt 9. Badania odbiorcze i eksploatacyjne w instalacjach i urządzeniach elektrycznych do 1 kV
ebook PDF

 

rok wydania: 2006, 2008, wydanie pierwsze

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 510 KB
ilość stron: 84
ISBN: 978-83-89008-68-8

Spis treści

I. POMIARY W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH / 5

UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POMIARÓW OCHRONNYCH – pytania 1-5 / 5

ZASADY, ZAKRES I DOKUMENTOWANIE WYKONYWANIA POMIARÓW ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH ORAZ CZĘSTOŚĆ WYKONYWANIA POMIARÓW OKRESOWYCH - pytania 6 – 16 / 7

SPRAWDZANIE CIĄGŁOŚCI PRZEWODÓW OCHRONNYCH I POMIAR ICH REZYSTANCJI - pytania 17 i 18 / 14

WYKONYWANIE POMIARÓW REZYSTANCJI IZOLACJI - pytania 19-25 / 16

SPRAWDZENIE ODDZIELENIA OBWODÓW, POMIAR REZYSTANCJI PODŁOGI I ŚCIAN ORAZ PRÓBA WYTRZYMAŁOŚCI ELEKTRYCZNEJ - pytania 26-28 / 21

SPRAWDZANIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ - pytania 29-50 / 22

POMIARY REZYSTANCJI UZIOMÓW - pytania 51-69 / 40

II. POMIARY EKSPLOATACYJNE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 kV / 52

ZASADY WYKONYWANIA POMIARÓW PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH - pytania 70-83 / 52

BADANIA, SPAWAREK, ZGRZEWAREK, AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH, ELEKTRONARZĘDZI I ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ NAPĘDOWYCH - pytania 84-100 / 59

BADANIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ NA PLACACH BUDOWY - pytania 101-103 / 65

BADANIA ELEKTROENERGETYCZNYCH LINI NAPOWIETRZNYCH I KABLOWYCH DO 1 kV - pytania 104-107 / 67

BADANIA ELEKTRYCZNYCH INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH - pytania 108-110 / 69

BADANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W POMIESZCZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM - pytania 111-115 / 71

BADANIA ROZDZIELNI ELEKTROENERGETYCZNYCH TRANSFORMATORÓW I BATERII KONDENSATORÓW O NAPIĘCIU DO 1 kV - pytania 116-131 / 74

Literatura / 81

Wykaz norm związanych z tematyką zeszytu / 82

Wykaz aktów prawnych związanych z tematyką zeszytu / 83