Energetyka - szanse, wyzwania i zagrożenia

  • Dodaj recenzję:
  • 3223
  • Producent: Fundacja na rzecz Czystej Energii
  • Autor: Bogdan Ćwik, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski

Energetyka - szanse, wyzwania i zagrożenia

rok wydania: 2016
ilość stron: 464
ISBN: 978-83-64541-10-0
format: 17x24 cm
oprawa: miękka

Opis
Energetyka - szanse, zagrożenia, wyzwania to czwarty już tom cyklu "Bezpieczeństwo energetyczne - rynki surowców i energii". Zgodnie z naturą badań naukowych pozostaje kontynuacją poprzednich wydań. Zachowana została formuła edycyjna opublikowanych tekstów oraz niektóre bloki tematyczne. W treści nie brak zatem zagadnień, które poruszane były już we wcześniejszych edycjach. Przestrzeń poszukiwań badawczych można wprawdzie uznać za nieskończenie wielką, lecz większość prowadzonych dociekań skoncentrowana jest na wybranych jej częściach i dyscyplinach nauki. Oczywiście nie brak w przedkładanej Państwu książce i takich opracować, które wkraczają na pola dotąd niepoddane naukowej eksploracji. Stanowią one zaczątek nowego dyskursu, a zarazem i wsparcie dla procesu poznawczego prowadzonego na granicznych obszarach wiedzy. Zawartość niniejszej pozycji adresowana jest do szeroko pojętego środowiska akademickiego oraz wszystkich tych, którzy gotowi są już dziś dostrzec przyszłość energetyki, a przez jej pryzmat - również kreowanego przez nas jutra.

dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. WAT