Galwanotechnika metali szlachetnych

  • Dodaj recenzję:
  • 2987
  • Producent: Instytut Mechaniki Precyzyjnej
  • Autor: Jan Socha, Sławomir Safaszyński
  • Cena netto: 53,33 zł 59,00 zł 56,00 zł

Galwanotechnika metali szlachetnych

rok wydania: 2014, wydanie pierwsze
ilość stron:
ilustracje: 97 wykresów i rysunków
ISBN: 978-83-921791-7-7

Opis
Książka dr. hab. Jana Sochy i dr. inż. Sławomira Safarzyńskiego to nowoczesne kompendium wiedzy o nakładaniu powłok metali szlachetnych, w którym omówiono szczegółowo teoretyczne i praktyczne aspekty procesów elektrochemicznego i chemicznego nakładania warstw złota, srebra, rutenu, palladu, rodu, platyny, osmu i irydu.

Monografia zawiera również podstawowe informacje na temat wymienionych metali, takie jak: dane ogólne, otrzymywanie, właściwości i zastosowanie, a także rozdziały poświęcone polerowaniu srebra, złota i ich stopów, wstępnemu przygotowaniu metali do srebrzenia i złocenia, odzyskiwaniu metali szlachetnych i oczyszczaniu powierzchni wyrobów z nich wykonanych.

Książka jest adresowana do m.in. projektantów, technologów i galwanizerów zajmujących się procesami elektrochemii metali szlachetnych.


Spis treści
PRZEDMOWA / 13
FOREWORD / 15

Rozdział 1 PROCESY SREBRZENIA
1.1. Dane ogólne o srebrze i jego związkach chemicznych / 17
1.1.1. Rynek srebra / 18
1.1.2. Otrzymywanie srebra / 20
1.1.3. Chemiczne właściwości srebra / 21
1.1.4. Zastosowanie srebra / 22
1.2. Dane ogólne o galwanicznym procesie osadzania powłok srebrnych / 23
1.2.1. Zarys historyczny procesu srebrzenia / 24
1.2.2. Zastosowanie powłok srebrnych / 25
1.3. Elektrolityczne srebrzenie w prostych kąpielach cyjankowych / 27
1.3.1. Podstawowe składniki kąpieli cyjankowych / 28
1.3.2. Skład i parametry pracy kąpieli cyjankowych / 31
1.3.3. Proces katodowy / 32
1.3.4. Proces anodowy / 34
1.4. Elektrolityczne osadzanie błyszczących powłok srebrnych / 35
1.4.1. Mechanizm powstawania błyszczących powłok srebrnych osadzanych w kąpielach cyjankowych / 35
1.4.2. Kąpiele zawierające pochodne disiarczku węgla / 37
1.4.3. Kąpiele zawierające nieorganiczne związki siarki / 38
1.4.4. Kąpiele zawierające organiczne związki siarki / 39
1.4.5. Kąpiele zawierające związki selenu i telluru / 39
1.4.6. Kąpiele zawierające metale 14 i 15 grupy układu okresowego / 41
1.4.7. Przygotowanie, konserwacja i regeneracja cyjankowych kąpieli do srebrzenia z połyskiem / 44
1.4.8. Sole stosowane do sporządzania kąpieli cyjankowych / 46
1.4.9. Anody stosowane w procesie srebrzenia / 46
1.4.10. Wady powłok, przyczyny ich powstawania i sposób usuwania / 47
1.5. Elektrolity niezawierające wolnego cyjanku / 49
1.6. Elektrolityczne srebrzenie w kąpielach bezcyjankowych / 50
1.6.1. Kąpiel jodkowa / 51
1.6.2. Kąpiel tiosiarczanowa / 52
1.6.3. Kąpiel imidowa / 53
1.6.4. Kąpiele zawierające kationowe kompleksy srebra / 54
1.7. Nowe kierunki w osadzaniu powłok srebrnych / 54
1.7.1. Osadzanie powłok srebrnych przy zastosowaniu prądu okresowo zmienianego / 56
1.7.2. Osadzanie powłok srebrnych przy zastosowaniu prądu pulsującego / 57
1.7.3. Selektywne osadzanie powłok srebrnych / 58
1.7.4. Kompozyty na osnowie srebra / 61
1.7.5. Materiały gradientowe / 62
1.8. Bezprądowe osadzanie srebra / 63
1.8.1. Pokrywanie za pomocą reakcji wymiany / 63
1.8.2. Pokrywanie przez redukcję chemiczną / 64
1.8.2.1. Operacje przygotowawcze / 66
1.8.2.2. Srebrzenie / 68
1.8.3. Zastosowanie przemysłowe bezprądowego osadzania srebra / 71
1.9. Ochrona srebra przed tworzeniem się nalotów / 73
1.9.1. Nieorganiczne (konwersyjne) warstewki ochronne / 74
1.9.2. Organiczne warstewki ochronne / 77
1.9.3. Powłoki metalowe / 79
1.9.4. Kompozyty na bazie srebra / 80
1.9.5. Samoorganizujące się monowarstwy organiczne (Self Assembled Monolayers) / 80
1.9.6. Inhibitory organiczne / 81
1.9.7. Wybór metody ochrony srebra i pokryć srebrnych przed tworzeniem się nalotów / 82
1.10. Barwienie srebra i powłok srebrnych /83
1.10.1. Warstewki koloru niebieskoszarego / 83
1.10.2. Warstewki koloru stalowoszarego / 84
1.10.3. Warstewki koloru czarnego / 85
1.10.4. Warstewki koloru brązowego / 85
1.10.5. Warstewki koloru od niebieskiego do czerwonobrunatnego / 86
1.10.6. Warstewki koloru czerwonego / 86
1.10.7. Warstewki koloru złotego / 86
1.11. Metody oceny powłok srebrnych / 87
1.11.1. Określenie grubości powłoki / 87
1.11.2. Określenie szczelności powłoki / 91
1.11.3. Określenie innych właściwości powłok / 91
Piśmiennictwo / 93

Rozdział 2 PROCESY ZŁOCENIA
2.1. Dane ogólne o złocie i jego związkach chemicznych / 101
2.1.1. Rynek złota / 102
2.1.2. Chemiczne właściwości złota / 104
2.1.3. Zastosowanie złota / 105
2.1.4. Ważniejsze związki chemiczne złota i ich zastosowanie / 107
2.2. Dane ogólne o procesie osadzania powłok złotych / 109
2.3. Zarys historyczny procesu złocenia galwanicznego / 110
2.4. Podział i zastosowanie powłok złotych / 113
2.4.1. Klasyfikacja kąpieli do złocenia / 113
2.4.2. Powłoki dekoracyjne / 114
2.4.3. Powłoki ochronno-dekoracyjne / 116
2.4.4. Powłoki funkcjonalne (techniczne) / 117
2.5. Elektrolityczne złocenie w alkalicznych kąpielach cyjankowych / 118
2.5.1. Podstawowe składniki kąpieli cyjankowych / 118
2.5.2. Skład i parametry pracy kąpieli cyjankowych / 120
2.5.3. Proces katodowy / 129
2.5.4. Proces anodowy / 135
2.5.5. Wady powłok, przyczyny ich powstawania i sposoby usuwania / 136
2.6. Elektrolityczne złocenie w neutralnych kąpielach / 136
2.6.1. Podstawowe składniki kąpieli neutralnych / 136
2.6.2. Skład i parametry pracy kąpieli neutralnych / 138
2.6.3. Proces katodowy / 139
2.6.4. Proces anodowy / 142
2.7. Elektrolityczne złocenie w kąpielach słabokwaśnych / 143
2.7.1. Podstawowe składniki kąpieli słabokwaśnych / 143
2.7.2. Skład i parametry pracy kąpieli słabokwaśnych / 145
2.7.3. Proces katodowy / 148
2.8. Elektrolityczne złocenie w kąpieli żelazocyjankowej / 151
2.9. Elektrolityczne złocenie w kąpielach siarczynowych / 151
2.9.1. Podstawowe składniki kąpieli siarczynowych / 151
2.9.2. Skład i parametry pracy kąpieli siarczynowych / 152
2.10. Anody do złocenia galwanicznego / 153
2.10.1. Anody stalowe / 153
2.10.2. Anody złote / 154
2.10.3. Anody grafitowe / 155
2.10.4. Anody z tytanu lub tantalu platynowanego / 155
2.10.5. Anody MMO (Metal Mixed Oxide) / 155
2.11. Bezprądowe (chemiczne) złocenie / 155
2.11.1. Osadzanie złota w wyniku reakcji wymiany / 156
2.11.2. Osadzanie złota na drodze kontaktowej / 157
2.11.3. Osadzanie złota na drodze katalitycznej / 158
2.12. Technologie złocenia dekoracyjnego, ochronnego i ochronno-dekoracyjnego / 160
2.12.1. Technologia złocenia dekoracyjnego / 160
2.12.2. Technologia złocenia ochronnego / 162
2.12.3. Technologia złocenia ochronno-dekoracyjnego / 164
2.12.4. Zasady prawidłowego doboru powłoki złota / 164
2.12.5. Zastosowanie prądu pulsującego (pulsacyjnego) / 167
2.12.6. Inne technologie złocenia / 170
2.13. Metody oceny powłok złotych / 171
2.13.1. Określenie grubości powłoki / 172
2.13.2. Określenie szczelności powłoki / 173
2.13.3. Określenie innych (funkcjonalnych) właściwości powłok / 174
Piśmiennictwo / 175

Rozdział 3 PROCESY RUTENOWANIA
3.1. Dane ogólne o platynowcach / 182
3.2. Proces rutenowania / 188
3.2.1. Dane ogólne o rutenie / 188
3.2.2. Otrzymywanie rutenu / 189
3.2.3. Chemiczne właściwości rutenu / 190
3.2.4. Zastosowanie rutenu / 192
3.2.5. Zarys historyczny procesu rutenowania / 194
3.2.6. Zastosowanie powłok rutenowych / 197
3.2.7. Osadzanie rutenu z kąpieli nitrozylowych / 198
3.2.8. Osadzanie rutenu z kąpieli RuNC / 199
3.2.9. Kąpiele do nakładania powłok czarnego rutenu / 203
3.2.10. Bezprądowe osadzanie rutenu / 204
3.2.11. Właściwości powłok rutenowych / 205
3.2.12. Wady powłok, przyczyny ich powstawania i sposób usuwania / 207
Piśmiennictwo / 207

Rozdział 4 PROCESY RODOWANIA
4.1. Dane ogólne o rodzie / 211
4.2. Otrzymywanie rodu / 212
4.3. Chemiczne właściwości rodu / 214
4.4. Zastosowanie rodu / 215
4.5. Zarys historyczny procesu rodowania / 217
4.6. Zastosowanie powłok rodowych / 218
4.7. Osadzanie rodu z kąpieli siarczanowych / 220
4.8. Osadzanie rodu z kąpieli fosforanowych / 224
4.9. Eksploatacja siarczynowych kąpieli do rodowania / 225
4.10. Kąpiele do nakładania powłok czarnego rodu / 226
4.11. Bezprądowe osadzanie rodu / 227
4.12. Właściwości powłok rodowych / 227
4.13. Wady powłok, przyczyny ich powstawania i sposób usuwania / 229
Piśmiennictwo / 231

Rozdział 5 PROCESY PALLADOWANIA
5.1. Dane ogólne o palladzie / 233
5.2. Otrzymywanie palladu / 234
5.3. Chemiczne właściwości palladu / 234
5.4. Zastosowanie palladu / 236
5.5. Zarys historyczny procesu palladowania / 236
5.6. Zastosowanie powłok palladowych / 237
5.7. Kąpiele do osadzania powłok palladowych / 239
5.8. Kąpiele do osadzania stopowych powłok palladu z niklem / 241
5.9. Kąpiele do osadzania stopowych powłok palladu ze złotem (białe złoto) / 245
5.10. Bezprądowe