504/2023 Budynki z obudową z płyt warstwowych. Diagnostyka stanu technicznego obudowy. Poradnik

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5254
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Ołeksij Kopyłow, Jan Sieczkowski

  • szt.
  • Cena netto: 42,86 zł 45,00 zł

504/2023 Budynki z obudową z płyt warstwowych. Diagnostyka stanu technicznego obudowy. Poradnik

rok wydania: 2023
ISBN: 978-83-249-8662-0
ilość stron: 39
numer w serii: 504/2023

Opis

Płyty warstwowe są obecnie szeroko stosowane w budynkach o różnym przeznaczeniu (przemysłowych, rolniczych, magazynowych, handlowych itp.). Mają one istotny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania tych budynków, ich szczelność, a także na właściwości termoizolacyjne, akustyczne (izolacyjność akustyczna, pochłanianie dźwięków) oraz ogniowe.
Ściany zewnętrzne i dachy z płyt warstwowych nie wymagają skomplikowanych i drogich zabiegów konserwacyjnych, ale ich zaniedbywanie może doprowadzić do negatywnych skutków, takich jak: zmniejszenie efektywności energetycznej budynków, degradacji płyt warstwowych, a niekiedy do poważnych uszkodzeń konstrukcji nośnych.
W poradniku zaproponowano zasady przeprowadzania okresowych badań i ocen stanu technicznego ścian zewnętrznych i dachów budynków z obudową z płyt warstwowych. Na podstawie wieloletniego doświadczenia eksperckiego, a także analiz protokołów kontroli budynków wskazano niezbędną aparaturę oraz tryb przeprowadzania kontroli okresowych, umożliwiających wiarygodne oceny stanu technicznego tego typu budynków. W opracowaniu opisano także najczęściej występujące uszkodzenia obudów z płyt warstwowych oraz przedstawiono przyczyny ich powstawania.

Spis treści

Streszczenie / 4
Summary / 4

1. Wstęp / 5
1.1. Wprowadzenie / 5
1.2. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.3. Terminy i definicje / 9
1.4. Podstawy prawne przeprowadzania kontroli budynków z obudowami z płyt warstwowych / 10

2. Przydatność obudów z płyt warstwowych do użytkowania w budynkach / 12

3. Sprzęt, narzędzia, urządzenia i aparatura badawcza / 13

4. Badania obudów z płyt warstwowych / 15
4.1. Monitoring i diagnostyka / 15
4.2. Etapy badań stanu technicznego obudów z płyt warstwowych / 17

5. Ocena stanu technicznego obudów z płyt warstwowych w budynkach / 31

6. Podsumowanie i wnioski / 33

Bibliografia / 34

Załącznik 1. Przykładowa karta przeglądu stanu technicznego budynku z obudową z płyt warstwowych / 35