Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane

  • Dodaj recenzję:
  • 3931
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Anna Policińska-Serwa

Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane
Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych A4/2018

rok wydania: 2018, wydanie trzecie
ilość stron: 69
ISBN: 978-83-249-8515-9
format: 14,5x20,5 cm
oprawa: miękka

Opis
Przedmiotem opracowania są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z realizacją konstrukcji drewnianych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (konstrukcji dachowych, ściennych i stropowych), nienarażonych na agresywne oddziaływania środowiska. Opracowanie jest zbiorem wymagań w zakresie wykonywania i/lub wbudowywania konstrukcji drewnianych powstałym w celu zapewnienia zgodności wykonania robót z projektem budowlanym. W niniejszym zeszycie WTWiORB określono wymagania dotyczące wykonywania konstrukcji drewnianych projektowanych według PN-EN 1995-1-1 i norm związanych, w szczególności PN-EN 1990, PN-EN 1991-1-1, PN-EN 1991-1-3 oraz PN-EN 1991-1-4, w zakresie zasad projektowania i wymiarowania elementów konstrukcyjnych z drewna przy przygotowaniu projektu architektoniczno-budowlanego, wykonawczego oraz w przypadku adaptacji projektów powtarzalnych.

Spis treści
Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres opracowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 8

2. Dokumentacja / 10
2.1. Wymagania ogólne / 10
2.2. Projekt budowlany i projekt wykonawczy / 11
2.3. Projekty powtarzalne / 15
2.4. Plan jakości / 16
2.5. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / 16
2.6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych / 17
2.7. Dokumentacja powykonawcza / 17

3. Materiały i wyroby / 18
3.1. Wymagania ogólne / 18
3.2. Nowe materiały i wyroby budowlane / 20
3.3. Przyjęcie wyrobów na budowę / 20
3.4. Składowanie elementów / 21
3.5. Naturalna odporność drewna, klasy użytkowania i klasy trwałości / 21
3.6. Podział drewna ze względu na obszar zastosowania / 24
3.7. Drewno do zastosowań konstrukcyjnych / 26
3.8. Drewno do zastosowań niekonstrukcyjnych / 34
3.9. Drewno do stolarki otworowej / 36
3.10. Belki i słupki dwuteowe z materiałów drewnopochodnych / 37
3.11. Płyty drewnopochodne / 38
3.12. Kleje / 40
3.13. Wyroby metalowe w konstrukcjach drewnianych / 40
3.14. Profile stalowe / 42
3.15. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych / 42

4. Wykonanie obiektów budowlanych / 45
4.1. Zagadnienia ogólne / 45
4.2. Fundamenty / 47
4.3. Ściany / 47
4.4. Stropy / 51
4.5. Podłogi / 53
4.6. Dachy / 53
4.7. Wiązary i dźwigary / 56
4.8. Schody / 57

5. Kontrola i odbiór robót / 58
5.1. Klasy kontroli / 58
5.2. Odbiór robót / 58
5.3. Odbiór końcowy / 61
Bibliografia / 63
Polskie Normy / 63
Wytyczne do europejskich aprobat technicznych / 68
Przepisy prawne / 68
Literatura / 69