Ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych. Poradnik

  • Dodaj recenzję:
  • 4250
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Leonard Runkiewicz, Jan Sieczkowski
  • szt.
  • Cena netto: 36,19 zł 38,00 zł

Ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych. Poradnik

rok wydania: 2022, wydanie poprawione i uzupełnione
ISBN: 978-83-249-8617-0
ilość stron: 37
seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB
numer w serii: 500/2022

Opis

Przedmiotem opracowania jest ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych, występujących w budownictwie powszechnym. Pod pojęciem bezpieczeństwo konstrukcji rozumie się spełnienie ich stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych użytkowalności. Obliczeniowe sprawdzenia bezpieczeństwa konstrukcji polegają na wykazaniu, że w żadnej sytuacji obliczeniowej stany graniczne konstrukcji nie zostaną przekroczone. Potrzeby przeprowadzenia ocen bezpieczeństwa dotyczą wszystkich konstrukcji i wykonuje się je zwykle przy przebudowie, rozbudowie lub zmianie przeznaczenia oraz w przypadkach wystąpienia zjawisk losowych, np. huraganów. Konstrukcje podczas użytkowania ulegają także postępującej w czasie degradacji wywołanej kombinacją zjawisk fizycznych i chemicznych oraz mechanizmów wytrzymałościowych i biologicznych, powodowanych oddziaływaniem tych zjawisk. W poradniku podano podstawowe zasady przeprowadzania ocen bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych.

Spis treści

Streszczenie / 4
Summary / 4
Przedmowa / 5

1. Wstęp / 9
1.1. Przedmiot i zakres opracowania / 9
1.2. Terminy i definicje / 9
1.3. Rodzaje opracowań technicznych stosowanych w diagnostyce / 11

2. Bezpieczeństwo istniejących konstrukcji żelbetowych / 12

3. Diagnostyka techniczna istniejących konstrukcji żelbetowych / 15
3.1. Zagadnienia ogólne / 15
3.2. Rodzaje diagnostyk istniejących konstrukcji żelbetowych / 15

4. Ogólna metodyka diagnostyki istniejących konstrukcji żelbetowych / 18

5. Pomiary i badania istniejących konstrukcji żelbetowych / 20
5.1. Wymagania ogólne / 20
5.2. Badania geodezyjne 22
5.3. Badania geotechniczne / 23
5.4. Badania fotogrametryczne / 23
5.5. Badania betonów / 24
5.6. Badania stali zbrojeniowej / 28
5.7. Badania środowiskowe / 29
5.8. Oceny zabezpieczeń chemoodpornych i przeciwwilgociowych / 29

6. Analiza bezpieczeństwa istniejących konstrukcji / 30
6.1. Obciążenia istniejących konstrukcji / 30
6.2. Bezpieczeństwo istniejących konstrukcji / 30

7. Obciążenia próbne istniejących elementów i konstrukcji / 31

8. Ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji / 32
8.1. Konstrukcje, których bezpieczeństwo nie jest zagrożone / 32
8.2. Konstrukcje, których bezpieczeństwo jest zagrożone / 33
Bibliografia / 34