466/2011 Śliskość. Zasady doboru posadzek. Poradnik

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5244
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Jacek Popczyk

  • Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 9,90 zł brutto
  • szt.
  • Cena netto: 18,95 zł 19,90 zł

466/2011 Śliskość. Zasady doboru posadzek. Poradnik

rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-249-4716-4
ilość stron: 23
numer w serii: 466/2011

Opis

W opracowaniu omówiono czynniki wpływające na śliskość posadzek, jakie należy brać pod uwagę przy ich projektowaniu oraz przedstawiono właściwości w zakresie śliskości, jakie mają najczęściej stosowane materiały i posadzki. Dodatkowo, w załączniku opisano stosowane metody badań śliskości, co ułatwi zrozumienie informacji podawanych przez producentów w kartach technicznych lub na opakowaniach wyrobów.

Spis treści

1. Wstęp / 5
1.1. Wprowadzenie / 5
1.2. Zakres opracowania / 6
1.3. Terminy i definicje / 6

2. Czynniki wpływające na śliskość posadzek / 6
2.1. Rodzaje czynników / 6
2.2. Lokalizacja posadzki / 7
2.3. Warunki użytkowania / 7
2.4. Użytkownicy / 8

3. Metody oceny śliskości posadzek / 8

4. Śliskość posadzek / 8

5. Proponowane właściwości posadzek w zakresie śliskości / 12

6. Literatura / 19

Załącznik: Metody określania śliskości / 21