Sekwencyjne reaktory porcjowe. Podstawy technologii, zasady projektowania i przykłady zastosowań

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 3619
  • Producent: Seidel-Przywecki
  • Autor: Adam Masłoń, Janusz A. Tomaszek

  • szt.
  • Cena netto: 84,76 zł 89,00 zł

Sekwencyjne reaktory porcjowe. Podstawy technologii, zasady projektowania i przykłady zastosowań

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-60956-49-6

Prezentowana monografia uzupełnia i poszerza tematykę porcjowego biologicznego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego w SBR-ach. Przedstawiono w niej historię i rozwój technologii SBR na przestrzeni kilkudziesięciu lat oraz zaprezentowano podstawy technologiczne usuwania związków węgla, azotu i fosforu w procesach biologicznego oczyszczania ścieków o periodycznym systemie pracy. Oprócz zebrania informacji na temat technologii SBR, celem monografii jest zebranie oraz prezentacja przykładowych rozwiązań, w tym również niekonwencjonalnych i innowacyjnych, w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych, przemysłowych i specyficznych, jak np. odcieków ze składowisk odpadów i wód osadowych z procesów odwadniania osadów ściekowych. Zaprezentowano wielokierunkowe badania nad systemami porcjowymi w różnych konfiguracjach technologicznych oraz aktualny stan wiedzy z zakresu biologicznego oczyszczania ścieków w reaktorach SBR.

Dodatkowo przedstawiono zagadnienia związanie z wyposażeniem reaktorów porcjowego działania oraz dokonano również porównania metody porcjowej z przepływową wykazując wady i zalety obu rozwiązań. Taka konstrukcja monografii powinna uczynić ją przydatną dla wszystkich, którzy w praktyce zajmują się oczyszczaniem ścieków. Monografia uwzględnia najnowsze doniesienia literatury światowej, osiągnięcia naukowe polskich uczelni wyższych i instytutów badawczych, w tym rezultaty badań własnych autorów.

Odbiorcami publikacji są:
- Studenci i doktoranci kierunków technicznych
- Inwestorzy, projektanci i wykonawcy infrastruktury wodno-ściekowej
-  Eksploatatorzy instalacji kanalizacyjnych, szczególnie w małych jednostkach komunalnych

- Wykonawcy oraz producenci instalacji i ich komponentów

Spis treści
Wprowadzenie

Wykaz ważniejszych skrótów, oznaczeń i symboli


1. Historia i rozwój periodycznego oczyszczania ścieków
2. Ogólna charakterystyka technologii SBR
3. Warianty pracy reaktorów porcjowych
4. Porównanie systemów przepływowych i porcjowych


5. Wyposażenie sekwencyjnych reaktorów porcjowych
5.1. Zbiornik retencyjny
5.2. Komora osadu czynnego - reaktor
5.3. Urządzenia do napowietrzania
5.4. Urządzenia do mieszania
5.5. Urządzenia do odprowadzania ścieków oczyszczonych
5.6. Urządzenia do odprowadzania osadu nadmiernego
5.7. Zbiornik ścieków oczyszczonych
5.8. Aparatura kontrolno-pomiarowa, sterowanie i regulacja reaktorem SBR


6. Biochemiczne przemiany zanieczyszczeń w technologii SBR


7. Niekonwencjonalne rozwiązania sekwencyjnych reaktorów porcjowych
7.1. Systematyka niekonwencjonalnych reaktorów SBR
7.2. Reaktory porcjowe o przepływie ciągłym i półciągłym
7.3. Sekwencyjne reaktory porcjowe o zmodyfikowanej konstrukcji
7.4. Sekwencyjne reaktory porcjowe z tlenową biomasą granulowaną
7.5. Sekwencyjne reaktory porcjowe z błoną biologiczną
7.6. Sekwencyjne reaktory porcjowe z biomasą wspomaganą
7.7. Sekwencyjne bioreaktory membranowe


8. Zastosowanie sekwencyjnych reaktorów porcjowych w oczyszczaniu ścieków
8.1. Celowość stosowania technologii SBR
8.2. Oczyszczanie ścieków komunalnych
8.3. Oczyszczanie ścieków przemysłowych
8.4. Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów
8.5. Oczyszczanie i podczyszczanie wód osadowych z odwadniania komunalnych osadów ściekowych Bibliografia

Posłowie

Załącznik. Projektowanie systemów SBR – wybrane zagadnienia
I. Wymiarowanie zbiornika retencyjnego
II. Wymiarowanie sekwencyjnego reaktora porcjowego
III. Dobór mieszadeł mechanicznych
IV. Projektowanie systemu napowietrzania osadu czynnego w reaktorach SBR