Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

  • Dodaj recenzję:
  • 4626
  • Producent: WKŁ
  • Autor: Piotr Wróblewski, Jerzy Kupiec
  • Cena netto: 71,43 zł 75,00 zł

Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

rok wydania: 2015, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-206-1958-4
ilość stron: 472
format: B5
oprawa: miękka

Opis

W książce podano zagadnienia dotyczące diagnozowania silnika, układu przeniesienia napędu, mechanizmów nośnych i jezdnych, układu kierowniczego i hamulcowego, układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy oraz nadwozia. Opisano także podstawy badań diagnostycznych pojazdów samochodowych oraz niezbędną dokumentację. Materiał nauczania zilustrowano licznymi zdjęciami i rysunkami, obrazującymi zastosowania współczesnych przyrządów pomiarowych i urządzeń diagnostycznych oraz sposoby ich praktycznego wykorzystania.
Odbiorcy: uczniowie kształcący się w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych oraz uczestnicy kursów zawodowych w zakresie części pierwszej kwalifikacji M.18.
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 56/2015
Podręcznik może być wykorzystywany do kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z podstawą programową 2019 w zakresie kwalifikacji MOT.05.

Spis treści

Od autorów / 9
1. Wiadomości wstępne / 11
1.1. Przepisy bezpieczeństwa podczas diagnozowania pojazdów samochodowych / 11
1.2. Przykładowy regulamin pracowni diagnostyki samochodowej / 16

2. Podstawy badań diagnostycznych pojazdów samochodowych / 21
2.1. Wprowadzenie / 21
2.2. Ustalanie numeru identyfikacyjnego pojazdu, identyfikacja znaków kodowych oraz metody nanoszenia znaków identyfikacyjnych / 25
2.3. Identyfikacja głównych zespołów pojazdu i pozostałe oznaczenia w pojazdach samochodowych / 38
2.4. Ćwiczenie / 44
2.5. Pytania kontrolne i polecenia / 44

3. Diagnozowanie silnika / 45
3.1. Wiadomości ogólne / 45
3.2. Wstępna ocena stanu silnika na podstawie oględzin / 48
3.2.1. Wprowadzenie / 48
3.2.2. Bezprzyrządowe sprawdzanie silnika spalinowego / 49
3.2.3. Ćwiczenie / 56
3.2.4. Pytania kontrolne i polecenia / 57
3.3.Wstępna ocena stanu silnika na podstawie wskazań diagnostyki pokładowej / 57
3.3.1. Wprowadzenie / 57
3.3.2. Odczytywanie błyskowych kodów usterek / 65
3.3.3. Odczytywanie informacji diagnostycznych za pomocą znormalizowanego czytnika kodów (testera) / 67
3.3.4. Odczytywanie informacji diagnostycznych za pomocą pomiarów równoległych / 71
3.3.5. Odczytywanie informacji diagnostycznych za pomocą diagnoskopu / 75
3.3.6. Ćwiczenie / 79
3.3.7. Pytania kontrolne i polecenia / 80
3.4. Ocena szczelności przestrzeni roboczej cylindrów / 81
3.4.1. Wprowadzenie / 81
3.4.2. Pomiar ciśnienia sprężania / 84
3.4.3. Pomiar spadku ciśnienia sprężonego powietrza (przedmuchów) / 94
3.4.4. Pomiar natężenia prądu pobieranego przez rozrusznik lub spadku napięcia na akumulatorze przy odciętym dopływie paliwa / 100
3.4.5. Sprawdzanie stanu technicznego silnika za pomocą endoskopu / 104
3.4.6. Ćwiczenie / 105
3.4.7. Pytania kontrolne i polecenia / 106
3.5. Ocena stanu mechanizmów napędu rozrządu / 107
3.5.1. Diagnozowanie czujników położenia i prędkości obrotowej wału korbowego oraz wału rozrządu / 107
3.5.2. Sprawdzanie przekładni napędowej i ustawienia rozrządu / 114
3.5.3. Sprawdzanie działania popychaczy hydraulicznych / 117
3.5.4. Sprawdzanie i regulacja luzu zaworów / 119
3.5.5. Ćwiczenie / 122
3.5.6. Pytania kontrolne i polecenia / 122
3.6. Diagnozowanie układu chłodzenia / 123
3.6.1. Wprowadzenie / 123
3.6.2. Wstępna ocena stanu układu chłodzenia / 124
3.6.3. Sprawdzanie działania termostatu / 126
3.6.4. Sprawdzanie działania czujników temperatury cieczy chłodzącej / 132
3.6.5. Sprawdzanie działania wentylatorów ze sprzęgłem lepkościowym / 137
3.6.6. Sprawdzanie działania wentylatorów o napędzie elektrycznym / 140
3.6.7. Sprawdzanie szczelności układu chłodzenia i działania zaworu nadciśnieniowo-podciśnieniowego / 143
3.6.8. Sprawdzanie temperatury krzepnięcia cieczy chłodzącej / 146
3.6.9. Ćwiczenie / 148
3.6.10. Pytania kontrolne i polecenia / 149
3.7. Diagnozowanie układu smarowania / 150
3.7.1. Wprowadzenie / 150
3.7.2. Sprawdzanie poziomu oleju i szczelności zewnętrznej układu / 150
3.7.3. Sprawdzanie działania czujników i lampki kontrolnej ciśnienia oleju / 153
3.7.4. Pomiar ciśnienia oleju / 155
3.7.5. Sprawdzanie działania czujnika temperatury i poziomu oleju silnikowego / 158
3.7.6. Ocena przydatności eksploatacyjnej oleju silnikowego / 160
3.7.7. Ćwiczenie / 162
3.7.8. Pytania kontrolne i polecenia / 163
3.8. Diagnozowanie układu zapłonowego / 163
3.8.1. Wprowadzenie / 163
3.8.2. Sprawdzanie elektronicznego rozdzielaczowego układu zapłonowego / 164
3.8.3. Sprawdzanie elektronicznego bezrozdzielaczowego układu zapłonowego / 167
3.8.4. Sprawdzanie świec zapłonowych / 169
3.8.5. Sprawdzanie czujnika spalania stukowego / 172
3.8.6. Ćwiczenie / 175
3.8.7. Pytania kontrolne i polecenia / 177
3.9. Diagnozowanie układu wstępnego podgrzewania silnika ZS / 177
3.9.1. Wprowadzenie / 177
3.9.2. Sprawdzanie świec żarowych / 178
3.9.3. Sprawdzanie układu wstępnego podgrzewania ze sterownikiem świec żarowych ISS / 180
3.9.4. Ćwiczenie / 182
3.9.5. Pytania kontrolne i polecenia / 182
3.10. Diagnozowanie mechanicznie sterowanych układów wtrysku paliwa silników ZS / 183
3.10.1. Wprowadzenie / 183
3.10.2. Sprawdzanie układu wtryskowego w pojeździe / 183
3.10.3. Ocena stanu wtryskiwaczy mechanicznych / 186
3.10.4. Sprawdzanie pomp wtryskowych na stanowisku (stole) probierczym / 188
3.10.5. Ćwiczenie / 188
3.10.6. Pytania kontrolne i polecenia / 189
3.11. Diagnozowanie elektronicznie sterowanych układów wtrysku paliwa silników ZI i ZS / 190
3.11.1. Sprawdzanie podstawowych czujników elektronicznie sterowanych silników ZI i ZS / 190
3.11.2. Diagnozowanie elektronicznie sterowanych układów wtrysku paliwa silników ZI / 213
3.11.3. Diagnozowanie elektronicznie sterowanych zasobnikowych układów wtryskowych Common Rail silników ZS / 221
3.11.4. Pytania kontrolne i polecenia / 231
3.12. Diagnozowanie układów zasilania gazem LPG / 232
3.12.1. Wiadomości wstępne / 232
3.12.2. Diagnozowanie instalacji LPG / 234
3.12.3. Ćwiczenie / 238
3.12.4. Pytania kontrolne i polecenia / 238
3.13. Diagnozowanie układów dolotowego i wylotowego / 238
3.13.1. Ocena stanu sprawności układu dolotowego / 239
3.13.2. Ocena stanu sprawności układu wylotowego / 240
3.13.3. Pomiar ciśnienia w przewodzie dolotowym / 241
3.13.4. Diagnozowanie trójfunkcyjnego reaktora katalitycznego / 243
3.13.5. Diagnozowanie filtra cząstek stałych / 245
3.13.6. Przygotowanie pojazdu do pomiaru zadymienia spalin / 246
3.13.7. Przyrządy wykorzystywane do pomiaru zadymienia spalin / 247
3.13.8. Pomiar zadymienia spalin / 248
3.13.9. Ocena wyników pomiaru zadymienia spalin / 251
3.13.10. Przygotowanie pojazdu do analizy składu spalin / 254
3.13.11. Przyrządy do pomiaru składu spalin silnika o zapłonie iskrowym / 254
3.13.12. Pomiar składu spalin / 256
3.13.13. Ocena wyników analizy składu spalin / 257
3.13.14. Ćwiczenia / 260
3.13.15. Pytania kontrolne i polecenia / 261
3.14. Diagnozowanie układu doładowania silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym / 261
3.14.1. Sprawdzanie układu doładowania silnika spalinowego / 261
3.14.2. Ocena stanu technicznego sprężarki mechanicznej / 263
3.14.3. Ocena stanu technicznego turbosprężarki / 265
3.14.4. Ocena stanu technicznego obwodu smarowania turbosprężarki / 266
3.14.5. Ocena stanu technicznego obwodu chłodzenia powietrza doładowanego / 266
3.14.6. Ćwiczenie / 267
3.14.7. Pytania kontrolne i polecenia / 270

4. Diagnozowanie układu przeniesienia napędu / 271
4.1. Ocena stanu technicznego układu przeniesienia napędu / 271
4.2. Diagnozowanie dwumasowego koła zamachowego / 274
4.2.1. Wiadomości wstępne / 274
4.2.2. Ćwiczenie / 274
4.2.3. Pytania kontrolne i polecenia / 275
4.3. Diagnozowanie sprzęgła / 275
4.3.1. Wiadomości wstępne / 275
4.3.2. Sprawdzenie prawidłowości działania sprzęgła ciernego / 276
4.3.3. Sprawdzenie prawidłowości działania mechanizmu samoczynnej regulacji sprzęgła / 278
4.3.4. Ćwiczenie / 280
4.3.5. Pytania kontrolne i polecenia / 280
4.4. Diagnozowanie mechanicznej skrzynki biegów / 281
4.4.1. Wiadomości wstępne / 281
4.4.2. Sprawdzanie prawidłowości działania mechanizmu zmiany biegów / 283
4.4.3. Sprawdzanie elektrycznych i hydraulicznych układów sterowania zautomatyzowanych mechanicznych skrzynek biegów / 283
4.4.4. Ćwiczenie / 286
4.4.5. Pytania kontrolne i polecenia / 286
4.5. Diagnozowanie automatycznej skrzynki biegów / 287
4.6. Diagnozowanie przekładni głównej i mechanizmu różnicowego / 289
4.7. Diagnozowanie mostu napędowego / 291
4.7.1. Wiadomości wstępne / 291
4.7.2. Ocena stanu technicznego mostu napędowego / 291
4.7.3. Ćwiczenie / 294
4.7.4. Pytania kontrolne i polecenia / 294
4.8. Diagnozowanie wałów napędowych, półosi i przegubów napędowych / 294
4.8.1. Ocena stanu technicznego wału napędowego z przegubami krzyżakowymi / 294
4.8.2. Ocena stanu technicznego półosi napędowych z przegubami / 296
4.8.3. Ćwiczenie / 298
4.8.4. Pytania kontrolne i polecenia / 298

5. Diagnozowanie mechanizmów nośnych i jezdnych / 299
5.1. Koła i ogumienie / 299
5.1.1. Wiadomości wstępne / 299
5.1.2. Weryfikacja stanu technicznego opony / 303
5.1.3. Pomiar promieniowego i bocznego bicia koła / 306
5.1.4. Sprawdzanie szczelności ogumienia / 307
5.1.5. Sprawdzanie geometrii i rozkładu mas na obręczy / 308
5.1.6. Rodzaje wyważarek do kół jezdnych / 309
5.1.7. Sprawdzanie prawidłowości wyrównoważenia kompletnego koła / 312
5.1.8. Ćwiczenie / 313
5.1.9. Pytania kontrolne i polecenia / 313
5.2. Zawieszenie / 314
5.2.1. Wiadomości wstępne / 314
5.2.2. Wstępne sprawdzenie stanu technicznego elementów zawieszenia / 314
5.2.3. Wstępna ocena stanu technicznego amortyzatorów / 315
5.2.4. Badanie amortyzatora zamontowanego w pojeździe / 316
5.2.5. Sprawdzanie stanu technicznego elementów sprężystych / 320
5.2.6. Sprawdzenie stanu technicznego elementów wodzących / 321
5.2.7. Sprawdzanie kompletnego zawieszenia / 322
5.2.8. Ćwiczenie / 323
5.2.9. Pytania kontrolne i polecenia / 324

6. Diagnozowanie układu kierowniczego / 325
6.1. Sprawdzanie elementów układu kierowniczego / 325
6.1.1. Wprowadzenie / 325
6.1.2. Sprawdzanie koła kierownicy / 326
6.1.3. Sprawdzanie kolumny kierownicy / 328
6.1.4. Sprawdzanie przekładni kierowniczej / 331
6.1.5. Sprawdzanie mechanizmu zwrotniczego / 336
6.1.6. Diagnozowanie mechanizmów wspomagania układu kierowniczego / 343
6.1.7. Ćwiczenie / 351
6.1.8. Pytania kontrolne i polecenia / 352
6.2. Diagnozowanie ustawienia kół i osi pojazdu / 353
6.2.1. Regulowane i nieregulowane parametry ustawienia kół i osi pojazdu / 353
6.2.2. Przyrządy i sposoby pomiaru ustawienia kół / 365
6.2.3. Ćwiczenie / 381
6.2.4. Pytania kontrolne i polecenia / 382

7. Diagnozowanie układu hamulcowego / 383
7.1. Wiadomości wstępne / 383
7.2. Diagnostyka hydraulicznych układów hamulcowych / 384
7.2.1. Zewnętrzne sprawdzenie elementów układu hamulcowego / 385
7.2.2. Ocena jałowego i rezerwowego skoku pedału i dźwigni hamulca / 386
7.2.3. Próba szczelności obwodu hydraulicznego / 387
7.2.4. Sprawdzenie działania urządzenia wspomagającego hamulce / 387
7.2.5. Ocena zużycia elementów hamulca bębnowego / 388
7.2.6. Ocena zużycia elementów hamulca tarczowego / 388
7.2.7. Ocena jakości płynu hamulcowego / 391
7.2.8. Sprawdzenie działania świateł hamowania „stop” / 392
7.2.9. Ćwiczenie / 393
7.2.10. Pytania kontrolne i polecenia / 393
7.3. Diagnozowanie elementów elektronicznego wyposażenia układów hamulcowych / 394
7.3.1. Wiadomości wstępne / 394
7.3.2. Sprawdzanie czujników prędkości obrotowej kół / 395
7.3.3. Wykorzystanie testera do diagnozowania urządzenia ABS i układu ESP / 396
7.3.4. Ocena działania urządzenia ABS i układu ESP / 397
7.3.5. Ćwiczenie / 398
7.3.6. Pytania kontrolne i polecenia / 398
7.4. Diagnozowanie pneumatycznych układów hamulcowych / 399
7.4.1. Wiadomości wstępne / 399
7.4.2. Przyrządy diagnostyczne / 399
7.4.3. Sprawdzanie sprężarki i podstawowych układów zabezpieczających / 400
7.4.4. Sprawdzanie szczelności układu przenoszącego / 402
7.4.5. Sprawdzanie dwuobwodowego zaworu zabezpieczającego / 402
7.4.6. Sprawdzanie obwodu hamulca postojowego i awaryjnego / 402
7.4.7. Sprawdzanie mechanizmów hamulcowych / 403
7.4.8. Ćwiczenie / 404
7.4.9. Pytania kontrolne i polecenia / 404
7.5. Sprawdzanie skuteczności i równomierności hamowania / 405
7.5.1. Warunki wstępne pomiarów / 405
7.5.2. Pomiar sił hamowania na stanowisku rolkowym metodą quasi-statyczną / 406
7.5.3. Pomiar sił hamowania na stanowisku płytowym metodą dynamiczną / 409
7.5.4. Pomiar opóźnienia hamowania / 410
7.5.5. Ocena wyników pomiarów / 412
7.5.6. Ćwiczenie / 415
7.5.7. Pytania kontrolne i polecenia / 415

8. Diagnozowanie układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy / 417
8.1. Diagnozowanie układów bezpieczeństwa biernego / 417
8.1.1. Wiadomości wstępne / 417
8.1.2. Zasady bezpieczeństwa podczas obsługi poduszek gazowych i pirotechnicznych napinaczy pasów bezpieczeństwa / 418
8.1.3. Sprawdzanie pasów bezpieczeństwa / 419
8.1.4. Sprawdzanie pirotechnicznych napinaczy pasów bezpieczeństwa / 422
8.1.5. Kontrola poduszek gazowych / 423
8.1.6. Ćwiczenie / 425
8.1.7. Pytania kontrolne i polecenia / 426
8.2. Diagnozowanie klimatyzacji / 426
8.2.1. Rodzaje i elementy układu klimatyzacji / 426
8.2.2. Zasada działania klimatyzacji / 429
8.2.3. Materiały eksploatacyjne w układzie klimatyzacji / 430
8.2.4. Ocena stanu technicznego układu klimatyzacji / 431
8.2.5. Diagnostyka z wykorzystaniem manometrów / 436
8.2.6. Ćwiczenie / 439
8.2.7. Pytania kontrolne i polecenia / 439
8.3. Pomiar hałasu emitowanego przez pojazd / 440
8.3.1. Urządzenia do pomiaru hałasu / 440
8.3.2. Procedura pomiaru poziomu hałasu zewnętrznego oraz ocena wyników / 441
8.3.3. Ćwiczenie / 443
8.3.4. Pytania kontrolne i polecenia / 444

9. Diagnozowanie nadwozia pojazdu / 445
9.1. Sprawdzanie elementów nośnych pojazdu / 445
9.2. Sprawdzanie geometrii nadwozia / 447
9.3. Sprawdzenie stanu powłoki lakierowej / 449
9.4. Ćwiczenie / 454
9.5. Pomiar współczynnika przepuszczalności światła szyb w pojazdach samochodowych / 454
9.6. Pytania kontrolne i polecenia / 458

10. Przygotowanie pojazdu i dokumentacji niezbędnej do diagnozowania / 459
10.1. Dokumentacja niezbędna do przyjęcia pojazdu / 459
10.2. Przygotowanie pojazdu do diagnostyki / 463
10.3. Wydanie samochodu klientowi / 467
10.4. Ćwiczenie / 468
10.5. Pytania kontrolne i polecenia / 468
Bibliografia / 469