Diament. Otrzymywanie i zastosowanie w obróbce skrawaniem

  • Dodaj recenzję:
  • 2009
  • Producent: WNT
  • Autor: L.Jaworska
  • Cena netto: 32,00 zł 33,60 zł
Diament. Otrzymywanie i zastosowanie w obróbce skrawaniem, L.Jaworska, rok: 2007, ISBN: 978-83-204-3298-5, liczba stron: 128, format: A5, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT

Książka zawiera współczesną wiedzę teoretyczną i technologiczną na temat syntezy diamentu i metod otrzymywania różnego rodzaju narzędzi diamentowych oraz ich zastosowania w procesach obróbki skrawaniem.
Przedstawiono w niej:
· metody syntezy wysokociśnieniowej (w tym wybuchowej) proszków i dużych monokryształów diamentu,
· metody niskociśnieniowej syntezy warstw diamentopodobnych i diamentowych (PVD, CVD i inne),
· wysokociśnieniowe spiekanie polikrystalicznych materiałów diamentowych (PCD),
· właściwości diamentu naturalnego i różnych postaci diamentu syntetycznego,
· otrzymywanie, właściwości i zastosowanie past, zawiesin polerskich, ściernic, płytek skrawających, obciągaczy, narzędzi do obróbki kamienia budowlanego i innych materiałów budowlanych,
· ogólne zasady doboru narzędzi i parametrów ich pracy.
Polecamy tę książkę inżynierom i technikom zajmującym się wytwarzaniem i użytkowaniem narzędzi diamentowych. Powinni po nią sięgnąć również studenci wydziałów mechanicznych i inżynierii materiałowej wyższych uczelni technicznych.

Spis treści:
PRZEDMOWA
WSTĘP
1. MIEJSCE DIAMENTU W OBRÓBCE SKRAWANIEM
1.1. Wpływ metod kształtowania tworzyw na rozwój materiałów narzędziowych
1.2. Systematyka materiałów narzędziowych
  Literatura
2. DIAMENT NATURALNY
2.1. Właściwości diamentu naturalnego 
  Literatura 
3. DIAMENT-HISTORIA ZASTOSOWAŃ
3.1. Zastosowanie diamentu w obróbce skrawaniem na przestrzeni wieków
  Literatura
4. DIAMENT SYNTETYCZNY-OTRZYMYWANIE
4.1. Układ fazowy węgla
4.2. Technika wysokociśnieniowej syntezy i spiekania diamentu
4.3. Wysokociśnieniowa metoda otrzymywania diamentu
4.3.1. Otrzymywanie proszków diamentu syntetycznego
4.3.2. Wzrost dużych kryształów diamentu
4.3.3 Otrzymywanie diamentu w warunkach obciążeń dynamicznych
4.4. Niskociśnieniowa synteza warstw diamentowych
  Literatura
5. OTRZYMYWANIE POLIKRYSTALICZNEGO DIAMENTU
5.1. Diament polikrystaliczny
5.2. Wysokociśnieniowe spiekanie proszków diamentowych
5.2.1. Kształtowanie mikrostruktury jednofazowych spieków diamentowych w warunkach
  wysokiego ciśnienia
5.2.2. Spieki diamentowe z fazą wiążącą
5.2.2.1. Spieki diamentowe z metaliczną fazą wiążącą
5.2.2.2. Układy metal - diament, w których metal tworzy z węglem roztwory stałe
5.2.2.3. Analiza zjawisk zachodzących w układzie metal węglikotwórczy – diament
5.2.2.4. Metody wprowadzania metali wiążących do spieków diamentowych
5.3. Kompozyty diamentowe z niemetalową fazą wiążącą
5.3.1. Spieki diamentowe z węglikową fazą wiążącą
5.3.2. Kompozyty diamentowe z fazą wiążącą w postaci krzemków
  Literatura
6. DIAMENTOWE MATERIAŁY NARZĘDZIOWE - ZASTOSOWANIE
6.1. Mikroproszki i proszki diamentowe
6.2. Diamenty naturalne, monokryształy diamentu naturalnego i syntetycznego stosowane
  do obróbki kamienia budowlanego
6.3. Ściernice z diamentem
6.4. Narzędzia stosowane do obciągania ściernic
6.5. Narzędzia skrawające z PCD
6.6. Narzędzia skrawające z warstwą diamentową CVD
6.7. Monokrystaliczny diament otrzymywany metodą CVD
6.8. Syntetyczny diament monokrystaliczny
6.9. Narzędzia z lutowaną warstwą diamentu otrzymywanego i metodą CVD
6.10. Zagadnienia dotyczące spajania diamentowych elementów skrawających 
  z korpusem narzędzia
6.11. Narzędzia z monokrystalicznego diamentu stosowane w mikroobróbce 
  i obróbce ultraprecyzyjnej
  Literatura
Skorowidz

Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl