Drgania regularne i chaotyczne w wybranych układach z wahadłami

  • Dodaj recenzję:
  • 20100
  • Producent: WNT
  • Autor: Danuta Sado
  • Cena netto: 46,00 zł 51,45 zł 48,30 zł
Drgania regularne i chaotyczne w wybranych układach z wahadłami, Danuta Sado, rok wydania 2010, format B5, oprawa miękka, s. 198, rys. 124, tab. 1, ISBN: 978-83-204-3676-1


Książka jest poświęcona zjawiskom przenoszenia drgań między elementami maszyn roboczych zawierających wahadła. Problem przenoszenia drgań jest ważny, gdyż układ wprawiony w drgania pewnej postaci może wzbudzić drgania innej postaci, czasem trudne do przewidzenia, co może doprowadzić do awarii maszyny.
W książce omówiono badania analityczne i numeryczne wybranych układów z wahadłami o dwóch i trzech stopniach swobody, które pokazują, w jakich warunkach drgania mogą być przenoszone i jaki mogą mieć charakter oraz w jaki sposób można sterować tego typu drganiami. Na naszym rynku wydawniczym brakuje książki ujmującej kompleksowo problem drgań regularnych i chaotycznych układów autoparametrycznych. Ta publikacja zapewne wypełni tę lukę.
Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych wyższych uczelni technicznych i instytutów badawczych oraz doktorantów i inżynierów projektujących i eksploatujących maszyny i urządzenia techniczne zawierające wahadła, a także studentów wyższych lat wydziałów mechanicznych.

Spis treści:

1.       WIADOMOŚCI WSTĘPNE
1,1.     Wprowadzenie       
1.2.     Metody badań układów zawierających wahadła
1.2.1.   Metoda wielu skal czasowych.
1.2.2.   Badanie charakteru drgań - drgania regularne i chaotyczne


2.       DRGANIA UKŁADÓW SPRZĘŻONYCH o DWÓCH STOPNIACH  
         SWOBODY, ZAWIERAJĄCYCH WAHADŁA
2.1..        Wahadło sprężyste          
2.1.1.      Model układu. Równania ruchu   
2.1.2.      Badania analityczne metodą wielu skal czasowych
2.1.3       Badania numeryczne      
2.1.3.1.  Drgania swobodne wahadła sprężystego
2.1.3.2.  Drgania wahadła sprężystego wymuszane poziomą siłą harmoniczną
2.2.      Dwa wahadła połączone szeregowo (wahadło podwójne)
2.2.1.    Model układu. Równania ruchu      
2.2.2.      Badania analityczne metodą wielu skal czasowych
2.2.3.    Badania numeryczne         
2.2.3.1.  Warunki przenoszenia energii dla drgań swobodnych              
2.2.3.2.  Drgania regularne i chaotyczne układu wymuszanego poziomą siłą
          harmoniczną            
2.3.      Dwa wahadła połączone sprężyną  
2.3.1.    Model układu. Równania ruchu      
2.3.2.    Badania analityczne metodą wielu skal czasowych  
2.3.3.    Badania numeryczne
2.3.3.1.  Badania numeryczne drgań swobodnych   
2.3.3.2.  Badania numeryczne drgań wymuszonych - drgania regularne i chaotyczne               
2.4 .     Oscylator 7 podwieszonym wahadłem           
2.4.1.    Model układu. Równania ruchu      
2.4.2.    Badania analityczne metodą wielu skal czasowych
2.4.2.1.  Rezonans zewnętrzny p, = 1 i rezonans wewnętrzny  β = 0,5  
2.4.3.    Badania numeryczne         
2.4.3.1.  Badania numeryczne drgań swobodnych   
2.4.3.2.  Badania numeryczne drgań wymuszonych pionową siłą harmoniczną
2.4.3.3.  Badania numeryczne drgań wymuszonych poziomą siłą harmoniczną       

 

3.        MODELOWANIE WYMUSZENIA - WYMUSZENIE IDEALNE LUB  
          WYMUSZENIE NIEIDEALNE           
3.1.      Wprowadzenie      
3.2.      Opis układu. Równania ruchu           
3.2.1.    Równania ruchu układu z wymuszeniem idealnym
3.2.2.    Równania ruchu układu z wymuszeniem nieidealnym             
3.3.      Badania analityczne metodą wielu skal czasowych    
3.4.      Badania numeryczne          
3.4.1.    Badanie drgań swobodnych układu idealnego
3.4.2.    Drgania wymuszone układu idealnego          
3.4.3.    Drgania wymuszone układu nieidealnego

 

4.          DRGANIA UKŁADÓW AUTOPARAMETRYCZNYCH O TRZECH STOPNIACH
             SWOBODY      
4.1.       Oscylator z wahadłem sprężystym              
4.1.1.    Opis układu. Równania ruchu       
4.1.2.    Badania numeryczne
4.1.2.1.  Badania numeryczne drgań swobodnych  
4.1.2.2.  Badania numeryczne drgań wymuszonych regularnych i chaotycznych
4.2.        Drgania układu złożonego z oscvlatora i wahadła podwójnego
4.2.1.    Model układu. Równania ruchu      
4.2.2.     Badania analityczne metodą wielu skal czasowych
4.2.2.1.  Metoda rozwiązania         
4.2.2.2.  Analiza drgań dla rezonansów wewnętrznych 2«2 = 1 / ah -o>2 = 1 i
              rezonansu zewnętrznego /7 = 1            
4.2.3.    Badania numeryczne
4.2.3.1.  Badanie numeryczne drgań swobodnych
4.2.3.2.  Badanie numeryczne drgań wymuszonych regularnych i chaotycznych
4.3.        Drgania układu autoparametrycznego z dwoma wahadłami połączonymi sprężyną     
4.3.1.     Model układu. Równania ruchu       
4.3.2.     Badania analityczne metodą wielu skal czasowych
4.3.3.     Badania numeryczne  
4.3.3.1.  Badania numeryczne drgań swobodnych
4.3.3.2.  Badania numeryczne drgań wymuszonych pionową siłą harmoniczną   

 

5.         ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW z PAMIĘCIĄ KSZTAŁTU (SMA) W
            UKŁADACH AUTOPARAMETRYCZNYCH  
5.1.      Wprowadzenie       
5.2.      Zastosowanie materiałów z pamięcią kształtu (SMA) do sterowania drganiami
            w układach autoparametrycznych  
5.2.1.    Model układu. Równania ruchu       
5.2.2.    Badania numeryczne          
5.2.2.1. Wpływ sprężyny z SMA na drgania swobodne           
5.2.2.2. Wpływ sprężyny z SMA na drgania wymuszone        
5.3.       Efekt pseudosprężysty w układzie autoparametrycznym ze sprężyną z SMA _
5.3.1.    Opis układu. Równania ruchu        
5.3.2.     Badania numeryczne _
5.3.2.1.  Efekt pseudosprężysty w drganiach swobodnych _
5.3.2.2.  Efekt pseudosprężysty w drganiach wymuszonych

BIBLIOGRAFIA               
SKOROWIDZ

 

 

 


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl