Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. Podstawy i zastosowanie

  • Dodaj recenzję:
  • 1330
  • Producent: WNT
  • Autor: Włodzimierz Przybylski, Mariusz Deja
  • Cena netto: 49,00 zł 51,45 zł
Rok: 2007, Włodzimierz Przybylski, Mariusz Deja, ISBN: 978-83-204-3296-1, Liczba stron: 236

Książka nominowana do nagrody za najpiękniejszą książkę akademicką na XIV Krajowych Targach Książki Akademickiej ATENA 2007. W książce zawarto nowoczesną wiedzę na temat technik CAx służących do komputerowego wspomagania działań inżynierskich we współczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Omówiono techniki modelowania geometrycznego oraz podstawowe systemy i oprogramowanie komputerowe stosowane w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłowych. 
Zamieszczono liczne przykłady przemysłowego wykorzystania technik CAD/CAM w elastycznie zautomatyzowanej produkcji maszyn. Opisano również techniki szybkiego prototypowania wyrobów i narzędzi. Książkę polecamy studentom uczelni technicznych następujących kierunków: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka (szczególnie specjalności: elastyczne systemy wytwarzania), zarządzanie i inżynieria produkcji. Mogą z niej korzystać także inżynierowie pracujący w przemyśle, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach planujących zwiększenie swojej konkurencyjności i efektywności ekonomicznej dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technik komputerowych w produkcji.

SPIS TREŚCI:

Wstęp  
1. Techniki CAx w komputerowo zintegrowanym wytwarzaniu  
2. Techniki modelowania geometrycznego  
2.1. Reprezentacja krzywych  
2.2. Techniki modelowania powierzchni  
3. Komputerowo wspomagane konstruowanie – CAD  
3.1. Rodzaje modeli geometrycznych  
3.2. Bazy danych w systemie CAD  
3.3. Techniki tworzenia modeli bryłowych  
4. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie  
4.1. Systemy sterowania numerycznego  
4.2. Metody programowania obrabiarek sterowanych numerycznie  
5. Komputerowo wspomagane wytwarzanie – CAM  
5.1. System KSP0OSN/WIN i GTJ-2000  
5.2. System I-DEAS Master Series  
5.3. Możliwości i zastosowanie programu Mastercam  
5.4. Charakterystyka oprogramowania MTS  
5.5. Oprogramowanie EXAPTplus wspomagające programowanie obrabiarek NC  
5.6. System produkcyjny SOFLEX  
5.7. System Unigraphics  
5.8. System CATIA  
6. Zastosowanie krzywych i powierzchni typu NURBS  
7. Budowa złożeń i analiza mechanizmów w programie Autodesk Inventor  
8. Metody szybkiego prototypowania wyrobów i narzędzi-Rapid Prototyping i Rapid Tooling  
9. Planowanie produkcji i metody jej stymulacji  
9.1. Koncepcje nowoczesnej organizacji i zarzadzania produkcją  
9.2. Funkcje i zadania w planowaniu i sterowaniu produkcją  
9.3. Harmonogramowanie planu produkcji  
10. Tendencje rozwoju technik CAx w zakresie komputerowo wspomagane wytwarzania  
10.1. Integracja systemów CAD/CAM z systemami CAE  
10.2. Tendencje w elastycznej automatyzacji wytwarzania  
Literatura  
Wykaz ważniejszych oznaczeń i definicji  
Skorowidz