Krystalizacja przemysłowa z roztworu

  • Dodaj recenzję:
  • 1937
  • Producent: WNT
  • Autor: Piotr M.Synowiec
  • Cena netto: 37,00 zł 38,85 zł
Krystalizacja przemysłowa z roztworu, Piotr M.Synowiec, rok: 2008, ISBN: 978-83-204-3464-4, oprawa miękka, liczba stron: 214, format: B5, seria "Inżynieria chemiczna", Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT

Krystalizacja z roztworu jest metodą bardzo często stosowaną do rozdziału substancji i polepszenia jakości produktu. W książce autor przedstawił podstawy teoretyczne krystalizacji z roztworu i na tym tle omówił aktualny stan wiedzy dotyczącej zasad projektowania instalacji przemysłowych. Obszernie opisał aspekty:
- teoretyczne krystalizacji izo – i politermicznej oraz z reakcją chemiczną
- hydrodynamiczne i ich wpływ na kinetykę procesu
- bilansowania masowego i cieplnego
- przenoszenia skali
- doboru krystalizatorów
- projektowania
Książka prezentuje wysoki poziom zarówno poznawczy jak i praktyczny. Adresowana jest do studentów kierunków chemia i inżynieria chemiczna, do projektantów biur projektowych, pracowników jednostek rozwojowych, do kadry inżynieryjnej zakładów przemysłowych oraz do wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć lub uaktualnić swoją wiedzę z zakresu podstaw i projektowania procesu krystalizacji z roztworu.

Spis treści:
Spis wybranych oznaczeń  
1. Wstęp  
2. Podstawy teoretyczne procesu krystalizacji  
2.1. Sposoby prowadzenia krystalizacji  
2.2. Siła napędowa krystalizacji -przesycenie roztworu  
2.3. Zarodkowanie  
2.4. Wzrost kryształów  
2.5. Aglomeracja 
2.6. Ścieranie kryształów - analiza źródeł wtórnej nukleacji  
2.7. Liniowa efektywna szybkość wzrostu i liniowa szybkość ścierania kryształów  
Literatura  
3. Krystalizacja z roztworu  
3.1. Krystalizacja przez odparowanie lub chłodzenie  
3.2. Krystalizacja z reakcją chemiczną  
3.3. Krystalizacja przez wysalanie  
Literatura  
4. Modelowanie procesu  
4.1. Model MSMPR  
4.2. Praktyczne wykorzystanie teorii MSMPR  
4.3. Bilans populacji dla okresowego procesu  
4.4. Odstępstwa od głównych założeń teorii MSMPR  
Literatura 
5. Uwarunkowania hydrauliczne 
5. l. Wpływ warunków hydrodynamicznych na proces krystalizacji lub chłodzenie
5.2. Wpływ warunków hydrodynamicznych na krystalizację z reakcją chemiczną
5.3. Ograniczenie zużycia energii 
Literatura  
6. Uwarunkowania technologiczne  
6. l. Układy równowagowe dla roztworów wieloskładnikowych!
6.2. Szerokość strefy metastabilnej  
6.3. Inkrustacja 
Literatura
7. Przenoszenie skali  
7.1. Wiadomości wprowadzające 
7.2. Wpływ skali aparatu na zjawisko wtórnej nukleacji 
7.3. Wpływ skali aparatu na liniową szybkość ścierania kryształów
Literatura 
8. Wybrane elementy projektowania instalacji przemysłowych
8. l. Metodyka projektowania technologiczno-procesowego 
8.2. Bilansowanie układu 
8.3. Projektowanie instalacji przemysłowych  
8.4. Gospodarka cieplna 
8.5. Instalacje przemysłowe 
Literatura  
9. Przykłady obliczeniowe 
Przykład l  
Przykład 2 
Przykład 3  
Literatura 
Załącznik - Właściwości fizykochemiczne nic związków chemicznych i ich roztworów .
Literatura uzupełniająca  

Skorowidz