Księgarnia Techniczna Grupy MEDIUM | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl

Mieszanie układów wielofazowych

  • Dodaj recenzję:
  • 2044
  • Producent: WNT
  • Autor: Jerzy Kamieński
  • Cena netto: 35,14 zł 36,90 zł

Mieszanie układów wielofazowych

rok wydania: 2016
ISBN: 83-204-3007-0
ilość stron: 217
format: 16x24 cm
oprawa: miękka

Opis

Książka jest monografią poświęconą zagadnieniom mechanicznego mieszania układów wielofazowych: ciecz-ciecz, ciecz-ciało stałe, ciecz-gaz-ciało stałe, prowadzonego w aparatach z obracającymi się mieszadłami. Opisano w niej odpowiednie dla każdego procesu mieszadła, ich budowę, wytwarzane przez nie strumienie przepływów, mechanizmy wytwarzania poszczególnych układów oraz kryteria ich oceny. Dużo uwagi poświęcono warunkom właściwego rozproszenia faz, w szczególności częstościom obrotów mieszadeł. Przedstawiono procesy wymiany masy w różnych układach oraz energetyczne aspekty mieszania układów wielofazowych. Podano też liczne modele matematyczne i opisy ilościowe układów, a także wskazówki pomocne przy powiększaniu skali mieszalników. Książka stanowi nowoczesne ujęcie zagadnień mieszania układów wielofazowych z uwzględnieniem najnowszej, bardzo obszernej bibliografii. Na podkreślenie zasługuje poświęcenie osobnego rozdziału układom trójfazowym. Książka cechuje się wysokim poziomem naukowym, została napisana zwięzłym, przystępnym językiem, zawiera bogaty materiał ilustracyjny oraz wiele tabel z wynikami badań prowadzonych przez różnych autorów. Przeznaczona jest dla inżynierów i projektantów zatrudnionych w przemyśle: chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i pokrewnych, pracowników naukowych oraz studentów kierunków inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, biotechnologia. 

Spis treści
 
Oznaczenia ważniejszych wielkości

1. Wprowadzenie
 
2. Wiadomości ogólne
2.1. Mieszadła
2.2. Mieszalniki
2.3. Przepływ cieczy w mieszalniku
2.4. Cyrkulacja cieczy w mieszalniku z kilkoma mieszadłami
2.5. Moc mieszania cieczy jednorodnej
Bibliografia

3. Układy dwufazowe ciecz-ciało stałe
3.1. Wiadomości wprowadzające
3.2. Wytwarzanie zawiesiny w mieszalniku
3.3. Kryteria oceny powstawania zawiesin
3.4. Podrywanie ciała stałego z dna aparatu i zawieszanie go w cieczy
3.5. Stosowane mieszadła
3.6. Częstości obrotów mieszadeł wymagane do wytworzenia zawiesiny
3.6.1. Wpływ geometrii mieszadła, jego wymiarów i położenia
3.6.2. Wpływ geometrii zbiornika mieszalnika i jego wymiarów
3.6.3. Wpływ własności zawiesiny
3.6.4. Zawiesiny całkowite - opisy ilościowe
3.6.5. Warunki wymagane do wytworzenia bardziej jednorodnych zawiesin
3.7. Moc i efektywność mieszania
3.8. Lokalne stężenia ciała stałego
3.9. Wymiana masy
3.10. Powiększanie skali mieszalników
3.11. Zawiesiny "lekkie"
Bibliografia

4. Układy dwufazowe ciecz-ciecz
4.1. Wiadomości wprowadzające
4.2. Wytwarzanie emulsji w mieszalnikach
4.3. Stosowane mieszadła
4.4. Częstości obrotów mieszadła wymagane do rozproszenia cieczy
4.4.1. Wpływ rodzaju mieszadła i jego wymiarów
4.4.2. Wpływ geometrii zbiornika mieszalnika i położenia w nim mieszadła
4.4.3. Wpływ własności fizycznych cieczy i ich proporcji
4.4.4. Opisy ilościowe
4.5. Inwersja faz
4.6. Średnice kropel cieczy rozproszonej
4.6.1. Charakterystyka ogólna
4.6.2. Rozkłady średnic kropel, średnica zastępcza
4.6.3. Wpływ czasu mieszania
4.6.4. Największe stabilne krople
4.6.5. Średnia średnica kropel
4.7. Powiększanie skali mieszalników
Bibliografia

5. Układy dwufazowe ciecz-gaz
5.1. Wiadomości wprowadzające
5.2. Mechanizm dyspergowania gazu przez mieszadła
5.2.1. Przepływ w pobliżu mieszadła, formy gazowe powstające za jego łopatkami
5.2.2. Cyrkulacja gazu w mieszalniku
5.3. Stosowane mieszadła
5.4. Warunki dyspergowania gazu
5.4.1. Charakterystyka ogólna
5.4.2. Wpływ geometrii mieszadła i jego wymiarów
5.4.3. Wpływ parametrów geometrycznych mieszalnika
5.4.4. Wpływ własności fizycznych płynów
5.4.5. Opisy ilościowe
5.5. Powierzchniowe nagazowywanie cieczy
5.6. Nagazowywanie cieczy mieszadłami drążonymi
5.7. Moc mieszania
5.7.1. Charakterystyka ogólna
5.7.2. Wpływ konstrukcji mieszadła
5.7.3. Wpływ geometrii mieszalnika
5.7.4. Wpływ własności fizycznych płynów
5.7.5. Opisy ilościowe
5.8. Ilość gazu zatrzymanego w mieszaninie
5.8.1. Charakterystyka ogólna
5.8.2. Wpływ rodzaju mieszadła i jego wymiarów
5.8.3. Wpływ własności fizycznych płynów
5.8.4. Wpływ geometrii mieszalnika
5.8.5. Opisy ilościowe
5.9. Średnice pęcherzy gazowych
5.9.1. Charakterystyka ogólna
5.9.2. Wielkości wpływające na średnice pęcherzy
5.9.3. Opisy ilościowe
5.10. Wymiana masy
5.10.1. Informacje ogólne
5.10.2. Wielkości rzutujące na wartość współczynnika wnikania masy
5.10.3. Opisy ilościowe
5.11. Powiększanie skali mieszalników
Bibliografia
 
6. Układy trójfazowe ciecz-gaz-ciało stałe
6.1. Wiadomości wprowadzające
6.2. Wytwarzanie mieszaniny trójfazowej w mieszalnikach
6.3. Stosowane mieszadła
6.4. Częstości obrotów mieszadeł wymagane do rozproszenia gazu i ciała stałego
6.4.1. Informacje ogólne
6.4.2. Wpływ wydatku gazu i rodzaju mieszadła
6.4.3. Wpływ wymiarów i geometrii mieszalnika
6.4.4. Wpływ własności zawiesiny
6.4.5. Opisy ilościowe
6.5. Moc mieszania i efektywność wytwarzania zawiesiny
6.6. Wpływ obecności ciała stałego na rozpraszanie gazu
6.7. Wymiana masy między gazem a cieczą
6.8. Powiększanie skali mieszalników
Bibliografia
Skorowidz