Podstawy hydrologii dynamicznej

  • Dodaj recenzję:
  • 214293
  • Producent: WNT
  • Autor: Romuald Szymkiewicz , Dariusz Gąsiorowski
  • Cena netto: 42,00 zł 44,10 zł
Podstawy hydrologii dynamicznej, Romuald Szymkiewicz , Dariusz Gąsiorowski, oprawa: miękka, format: 16.5x24.0cm,rok wyd: 2010, 290 stron, ISBN 978-83-204-3695-2

Książka jest poświęcona zagadnieniom dynamiki przepływu wody w lądowych systemach hydrologicznych. Przedstawiono w niej różne formy przepływu wody jako procesy dynamiczne, opisane równaniami fizyki matematycznej. Takie podejście umożliwia określenie reakcji systemu hydrologicznego na przewidywane oddziaływanie. Jest ono szczególnie użyteczne przy rozwiązywaniu problemów związanych z gospodarczym wykorzystaniem wód oraz ochroną przed powodzią. Oprócz podstawowych informacji z zakresu hydrologii podano również szczegółowe opisy takich procesów przepływu wody w środowisku naturalnym, jak parowanie, ruch wód gruntowych, odpływ ze zlewni czy propagacja fal wezbraniowych w rzekach.
Książka jest polecana przede wszystkim studentom kierunku Inżynieria Środowiska oraz Budownictwo specjalizującym się w zagadnieniach inżynierii wodnej i hydrotechniki, jak również inżynierom wymienionych specjalności zajmującym się zagadnieniami gospodarki wodnej i wykorzystującym w pracy zawodowej informatyczne narzędzia modelowania procesów hydrologicznych. Może być pomocna dla osób wykonujących ilościowe analizy hydrologiczne, korzystających zarówno z komercyjnego oprogramowania komputerowego, jak i opracowujących własne programy.