System pomiaru drgań mechanicznych

  • Dodaj recenzję:
  • 2085
  • Producent: WNT
  • Autor: Tomasz Kucharski
  • Cena netto: 25,00 zł 26,25 zł
  • Niedostępny
System pomiaru drgań mechanicznych, Tomasz Kucharski, rok: 2002, ISBN: 83-204-2739-4, liczba stron: 142, format: B5, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT

W książce przedstawiono zagadnienia teoretyczne i doświadczalne z zakresu badania drgań mechanicznych maszyn. Omówiono główne przyczyny i skutki drgań wybranych typów maszyn oraz wielkości mierzone w dynamice maszyn. Podano podstawowe charakterystyki elementów układów do pomiarów drgań. Opisano tworzenie modelu dynamicznego analizowanego obiektu technicznego, metody analizy drgań układów w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz metody oceny i weryfikacji uzyskanych wyników. Przedstawiono też układy modelowe aparatury pomiarowej. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów mechanicznych uczelni technicznych oraz dla inżynierów zajmujących się dynamiką maszyn. 

Spis treści:

Symbole i skróty
Przedmowa
1.Drgania mechaniczne i cel ich badania
2.Wielkości mierzone i przetwarzanie danych pomiarowych
3.Podstawowa struktura układów pomiarowych drgań mechanicznych
4.Elementy struktury układów pomiarowych
5.Identyfikacja modelu obiektu do badań doświadczalnych
6.Zastosowanie analizy modalnej do określania punktów sensorycznych modelu układu
7.Wybrane metody analizy drgań w dziedzinach czasu i częstotliwości
8.Pomiar i estymacja transmitancji
9.Podsumowanie
Literatura
Skorowidz rzeczowy