Technologia podstawowych syntez organicznych. Surowce do syntez. Tom 1

  • Dodaj recenzję:
  • 1959
  • Producent: WNT
  • Autor: Edward Grzywa, Jacek Molenda
  • Cena netto: 48,00 zł 50,40 zł
Technologia podstawowych syntez organicznych. Surowce do syntez. Tom 1, Edward Grzywa, Jacek Molenda, rok: 2008, ISBN: 978-83-204-3374-6, liczba stron: 404, format: B5, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT

Jest to pierwsza część nowego wydania dwutomowej monografii, w której opisano podstawowe syntezy organiczne realizowanych w skali przemysłowej.W tomie 1 omówiono pochodzenie i zasoby surowców energochemicznych gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla, wyodrębnianie z produktów naftowych węglowodorowych surowców do syntez organicznych, wytwarzanie tych surowców w różnych procesach przemysłu farineryjno-petrochemicznego, przede wszystkim pirolizy olefinowej, reformingu benzyn i krakingu katalitycznego, wytwarzanie gazu syntezowego.W nowym wydaniu przedstawiono również nowoczesne warianty schematów technologicznych przeróbki frakcji węglowodorów C4 oraz tzw. kompleksów p-ksylenu zasilanych reformatem z ostrego reformingu ciągłego.Różnorodność tematyki powoduje, że książka powinna być przydatna zarówno dla studentów specjalizujących się w syntezie organicznej, jak i inżynierów i techników zatrudnionych w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.

Spis treści:
Przedmowa
 1. Wstęp
  1.1. Zakres pojęcia „technologia podstawowych syntez organicznych”
  1.2. Proekologiczna strategia zrównoważonego rozwoju przemysłu rafineryjno-petrochemicznego
  1.3. Rys historyczny przemysłu syntez organicznych
  1.4. Ogólne problemy i uwarunkowania rozwoju przemysłu syntez organicznych
  1.5. Wybrane problemy eksploatacyjne zakładów przemysłu syntez organicznych
 2. Surowce naturalne dla przemysłu syntez organicznych
  2.1. Wybrane zagadnienia terminologii
  2.2. Wybrane podstawowe zagadnienia z zakresu geochemii złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
  2.3. Gaz ziemny
  2.4. Ropa naftowa
  2.5. Węgiel kamienny i brunatny
  2.6. Biomasa jako surowiec do produkcji biopaliw
 3. Wytwarzanie i wyodrębnianie węglowodorowych surowców do syntez organicznych
  3.1. Procesy oczyszczania i rozdzielania gazu ziemnego
  3.2. Wytwarzanie surowców węglowodorowych w procesach przemysły rafineryjno-
  petrochemicznego
  3.3. Wytwarzanie acetylenu
  3.4. Wytwarzanie surowców do syntez organicznych w przemyśle koksochemicznym
  3.5. Zestawienie źródeł i metod wytwarzania wybranych węglowodorowych surowców do
  syntez
  3.6. Wybrane zagadnienia międzyzakładowego transportu i magazynowania surowców
  węglowodorowych
 4. Wytwarzanie i oczyszczanie gazu syntezowego
  4.1. Kierunki i perspektywy wykorzystania gazu syntezowego w przemyśle chemicznym i
  rafineryjnym
  4.2. Wytwarzanie gazu syntezowego z surowców węglowodorowych
  4.3. Wytwarzanie gazu syntezowego metodą zgazowania węgla
  4.4. Porównanie wytwarzania gazu syntezowego z różnych surowców
  4.5. Węgiel jako surowiec dla przemysłu chemicznego – perspektywy i ograniczenia
 Literatura
Wykaz wybranych skrótów nazw
Skorowidz