Architektura - język specjalistyczny. Skrypt dla obcokrajowców na poziomie A2+/B1

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5280
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
  • Autor: Edyta Gałat

  • szt.
  • Cena netto: 42,86 zł 45,00 zł

Architektura - język specjalistyczny. Skrypt na poziomie A2+/B1

rok wydania: 2023, wydanie trzecie poprawione i uzupełnione
ISBN: 978-83-6718-846-3
ilość stron: 114
format: A4
oprawa: miękka

Opis

Podręcznik Architektura - język specjalistyczny. Skrypt dla obcokrajowców, poziom A2+/B1 jest wynikiem wieloletniej pracy z grupami początkującymi w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. W przypadku poziomów A1, A2 zajęcia ze słownictwa specjalistycznego rozpoczynają się w drugim semestrze Kurs słownictwa specjalistycznego liczy 60 godzin zajęć - dwa spotkania tygodniowo, każde po 90 minut.

W podręczniku znajduje się osiem lekcji. Jednostka lekcyjna jest przeznaczona na cztery spotkania ze studentami. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kursu rocznego na poziomie A2+/B1.

Nieodłączną część zajęć ze słownictwa specjalistycznego stanowią: program wyjść do muzeów, lekcje muzealne organizowane przez Muzeum Narodowe w Krakowie oraz wyjścia terenowe (Droga Królewska, Nowa Huta, gra terenowa), prezentacje studentów, egzamin połówkowy i końcowy.

Skrypt jest oparty na podręcznikach akademickich, podręcznikach do gimnazjum, słownikach języka polskiego (por. Bibliografia), a także na materiale zaczerpniętym z Internetu: www.historiasztuki.com.pl, www.portalwiedzy.onet.pl, www.wikipedia.pl. Definicje pochodzą z podręczników akademickich, encyklopedii i słowników języka polskiego (por. Bibliografia); na potrzeby tego skryptu zostały przeredagowane przez autorkę. Fotografie znajdujące się w skrypcie są własnością autorki bądź pochodzą ze stron www.pixabay.com lub www.wikipedia.pl.

W podręczniku znalazły się także ćwiczenia, które można znaleźć na platformie e-learningowej Politechniki Krakowskiej. Ćwiczenia koncentrują się szczególnie na powtarzaniu materiału omawianego podczas lekcji i są uzupełnieniem zagadnień zawartych na platformie oraz w autorskich prezentacjach multimedialnych stworzonych przez autorkę do każdej jednostki lekcyjnej.

Spis treści

Wstęp
Podstawowe terminy
Prehistoria na ziemiach dzisiejszej Polski
Antyk
Średniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Czasy współczesne
Słynni architekci
Ćwiczenia wdrażające
Przykładowy egzamin końcowy
Notatki
Gra
Bibliografia