Chłodnicze i klimatyzacyjne wymienniki ciepła. Obliczenia cieplne

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4622
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
  • Autor: Beata Niezgoda-Żelasko, Wojciech Zalewski

  • szt.
  • Cena netto: 27,62 zł 29,00 zł

Chłodnicze i klimatyzacyjne wymienniki ciepła. Obliczenia cieplne

rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-724-2744-1
ilość stron: 160
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Oddana do rąk czytelników książka zawiera szereg praktycznych rozwiązań, rzadko prezentowanych w publikacjach, problemów obliczeniowych związanych z projektowaniem wymienników ciepła. Chodzi przede wszystkim o obliczenia projektowe wymienników ciepła, w których zachodzi przemiana fazowa czynnika (parowacze, skraplacze), wymienników o mieszanym przepływie czynników, wymienników pracujących w warunkach wykraplania się wilgoci z chłodzonego gazu lub w warunkach oszronienia powierzchni wymiany ciepła (chłodnice i oziębiacze powietrza). Unikalnymi zagadnieniami prezentowanymi w książce są zagadnienia obliczeniowe wyparnych wymienników ciepła oraz wymienników zasilanych zawiesiną lodową.

Książka "Chłodnicze i klimatyzacyjne wymienniki ciepła. Obliczenia cieplne" przeznaczona jest dla czytelników, którzy ukończyli podstawowy kurs z zakresu wymiany ciepła. Adresowana jest przede wszystkim do studentów wyższych szkół technicznych kierunków: mechanika i budowa maszyn, energetyka, inżynieria środowiska. Może stanowić także cenną pozycję w księgozbiorze biur projektów zajmujących się projektowaniem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, aparatury chemicznej i procesowej, urządzeń przemysłu spożywczego, a także biur projektów związanych z przemysłem energetycznym.

Spis treści

1. Wstęp

2. Zestawienie zależności służących do wyznaczania współczynników przejmowania ciepła
2.1. Współczynnik przejmowania ciepła przy przepływie płynu w przewodach prostych
2.2. Współczynnik przejmowania ciepła przy przepływie płynu przez wężownicę
2.3. Współczynnik przejmowania ciepła przy opływie pęczka rur gładkich
2.4. Współczynnik przejmowania ciepła przy przepływie płynu na zewnątrz pęczka rur gładkich z przegrodami segmentowymi
2.5. Współczynnik przejmowania ciepła przy opływie pęczka rur lamelowanych
2.6. Współczynnik przejmowania ciepła przy spływie grawitacyjnym cieczy w rurach pionowych
2.7. Współczynnik przejmowania ciepła przy spływie grawitacyjnym cieczy po rurach poziomych
2.8. Współczynnik przejmowania ciepła przy wrzeniu cieczy w rurach poziomych
2.9. Współczynnik przejmowania ciepła przy wrzeniu cieczy w rurach pionowych
2.10. Współczynnik przejmowania ciepła przy skraplaniu pary na rurach pionowych
2.11. Współczynnik przejmowania ciepła przy skraplaniu pary w rurach poziomych
2.12. Współczynnik przejmowania ciepła przy skraplaniu pary w kanałach wymiennika płytowego
2.13. Współczynnik przejmowania ciepła przy przepływie zawiesiny lodowej w kanałach szczelinowych

3. Płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła
3.1. Budowa płaszczowo-rurowych wymienników ciepła
3.2. Parowacze
3.2.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła poziomego parowacza z przegrodami segmentowymi
3.2.2. Przykład obliczeniowy
3.3. Skraplacze
3.3.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła skraplacza pionowego
3.3.2. Przykład obliczeniowy
3.4. Dochładzacze cieczy
3.4.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła dochładzacza cieczy typu "rura w rurze"
3.4.2. Przykład obliczeniowy
3.5. Regeneracyjne wymienniki ciepła
3.5.1. Algorytm obliczeń wydajności cieplnej regeneracyjnego wymiennika ciepła typu wężownicowego
3.5.2. Przykład obliczeniowy
3.6. Wymienniki ciepła typu "ciecz-ciecz"
3.6.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła wymiennika z przegrodami segmentowymi typu "ciecz-ciecz"
3.6.2. Przykład obliczeniowy

4. Płytowe wymienniki ciepła
4.1. Budowa płytowych wymienników ciepła
4.2. Parowacze
4.2.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła parowacza.
4.2.2. Przykład obliczeniowy
4.3. Skraplacze
4.3.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła skraplacza
4.3.2. Przykład obliczeniowy
4.4. Wymienniki typu "ciecz-ciecz"
4.4.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła wymiennika typu "ciecz-ciecz"
4.4.2. Przykład obliczeniowy
4.5. Wymienniki zasilane zawiesiną lodową
4.5.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła wymiennika zasilanego zawiesiną lodową.
4.5.2. Przykład obliczeniowy
4.6. Wymienniki krzyżowo-prądowe typu "gaz-gaz"
4.6.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła krzyżowo-prądowego wymiennika typu "gaz-gaz"
4.6.2. Przykład obliczeniowy

5. Oziębiacze i chłodnice powietrza
5.1. Budowa i eksploatacja oziębiaczy i chłodnic powietrza
5.2. Oziębiacze powietrza
5.2.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła lamelowanego oziębiacza powietrza
5.2.2. Przykład obliczeniowy
5.3. Chłodnice powietrza
5.3.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła lamelowanej chłodnicy powietrza
5.3.2. Przykład obliczeniowy

6. Skraplacze chłodzone powietrzem i wentylatorowe chłodnice cieczy
6.1. Budowa skraplaczy i chłodnic cieczy
6.2. Skraplacze
6.2.1. Algorytm obliczeń wydajności cieplnej skraplacza lamelowanego
6.2.2. Przykład obliczeniowy
6.3. Chłodnice cieczy
6.3.1. Algorytm obliczeń pola powierzchni wymiany ciepła lamelowanej chłodnicy cieczy
6.3.2. Przykład obliczeniowy

7. Wyparne wymienniki ciepła
7.1. Budowa, zasada działania i eksploatacja wyparnych wymienników ciepła
7.2. Skraplacze wyparne - algorytm obliczeń wydajności cieplnej
7.3. Wyparne chłodnice cieczy - algorytm obliczeń wydajności cieplnej
7.4. Przykłady obliczeniowe

Literatura