Konstrukcje mostowe, metalowe i drewniane – kształtowanie i ocena stanu technicznego wybranych elementów i obiektów budowlanych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5009
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
  • Autor: red. Mariusz Maślak

  • szt.
  • Cena netto: 33,33 zł 35,00 zł

Konstrukcje mostowe, metalowe i drewniane – kształtowanie i ocena stanu technicznego wybranych elementów i obiektów budowlanych

rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66531-50-5
ilość stron: 141
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Niniejsza książka jest drugą częścią dwutomowego opracowania monograficznego, przygotowanego przez zespół pracowników Katedry Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych na jubileusz 75-lecia istnienia Politechniki Krakowskiej. W obecnej, odnowionej strukturze Uczelni Katedra ta stanowi część Wydziału Inżynierii Lądowej i łączy w sobie dwie dotychczas samodzielne katedry, odpowiednio Katedrę Konstrukcji Metalowych oraz Katedrę Budowy Mostów i Tuneli, a także grupę naukowców specjalizujących się w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych, pracujących wcześniej (do 2019 roku) w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli.

W obu tomach, przekazywanych do lektury zainteresowanemu Czytelnikowi, zaprezentowano dziewięć oryginalnych opracowań naukowych o bardzo różnej tematyce. Pierwszy tom zawiera cztery z nich, o charakterze raczej teoretycznym, drugi natomiast pozostałe pięć, dobranych tym razem pod kątem ewentualnych zastosowań praktycznych. Pełen zestaw wszystkich zamieszczonych w całym opracowaniu artykułów wydaje się zatem w dużym stopniu odzwierciedlać rozmaitość zainteresowań naukowych ich autorów, zawsze jednak dotyczą one tematyki konstrukcyjnej, odniesionej kolejno do ustrojów wykonanych z różnego rodzaju materiałów, takich jak stal, drewno czy też zbrojony w różny sposób beton. W takim ujęciu monografia ta na pewno nie stanowi tradycyjnego dla tego rodzaju opracowań zestawu prac nakierowanych na zakreślony w sposób jednoznaczny pojedynczy temat badawczy, analizowany w sposób szczegółowy, ale pod różnym kątem i z wykorzystaniem różnego typu modeli obliczeniowych i różnych kryteriów oceny. Każda z prac zamieszczonych w prezentowanych tomach ma swój własny, wewnętrznie spójny system oznaczeń i symboli.

Spis treści

WPROWADZENIE

Wojciech Średniawa
ROZPROSZONE WŁÓKNA RÓŻNYCH TYPÓW JAKO ZBROJENIE BETONU - ZASTOSOWANIE I BADANIE NOŚNOŚCI

Bogusław Jarek, Aleksandra Lasek-Kubik
NOŚNOŚĆ PRĘTÓW KOMPOZYTOWYCH GFRP W BADANIACH OSIOWEGO ROZCIĄGANIA I ZGINANIA

Tomasz Michałowski
CIĘGNOWE PRZEPRAWY MOSTOWE W POŁUDNIOWEJ POLSCE

Mariusz Maślak, Maciej Suchodoła, Piotr Woźniczka
APOSTERIORYCZNE ODTWARZANIE PRZEBIEGU POŻARU W WYBRANYCH OBIEKTACH HALOWYCH

Tomasz Kochański
ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ SKLEPIENIA KOLEBKOWEGO KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA BISKUPA W SKRZYDLNEJ