Numeryczna i eksperymentalna analiza wybranych zagadnień mieszania wibracyjnego

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4179
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
  • Autor: Ryszard Wójtowicz

  • szt.
  • Cena netto: 22,86 zł 24,00 zł

Numeryczna i eksperymentalna analiza wybranych zagadnień mieszania wibracyjnego

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 128
ISBN: 978-83-65991-55-3
format: B5
oprawa: miękka

Spis treści

Ważniejsze oznaczenia / 5
1. Wstęp / 9

2. Mieszanie i mieszalniki wibracyjne / 11
2.1. Ogólna charakterystyka procesu / 11
2.2. Budowa i parametry pracy mieszalników wibracyjnych / 13

3. Analiza stanu wiedzy / 17
3.1. Moc mieszania wibracyjnego / 17
3.2. Czas mieszania wibracyjnego / 25
3.3. Wytwarzanie układów wielofazowych w mieszalnikach wibracyjnych / 28
3.3.1. Układy ciecz-gaz / 29
3.3.2. Układy ciecz-ciecz / 30
3.3.3. Układy ciecz-ciało stałe / 33
3.3.3.1. Wytwarzanie zawiesin / 34
3.3.3.2. Powstawanie i rozpad agregatów / 35
3.4. Wymiana ciepła w mieszalnikach wibracyjnych / 38
3.5. Wnioski z analizy stanu wiedzy / 42

4. Część badawcza / 44
4.1. Cel i zakres badań / 44
4.2. Charakterystyka badanego mieszalnika wibracyjnego / 45
4.3. Identyfikacja przepływu cieczy w mieszalniku wibracyjnym / 46
4.3.1. Metodyka symulacji numerycznych CFD / 46
4.3.2. Metodyka pomiarów anemometrycznych Stereo PIV / 50
4.3.3. Walidacja modelu numerycznego CFD / 53
4.3.4. Numeryczna analiza przepływu cieczy w mieszalniku wibracyjnym / 57
4.3.4.1. Wizualizacja struktur wirowych / 58
4.3.4.2. Wpływ perforacji mieszadła na przepływ cieczy / 60
4.3.4.3. Wpływ średnicy mieszadła na przepływ cieczy / 69
Badania mocy mieszania wibracyjnego / 77
4.4.1. Stanowisko badawcze i metodyka pomiarów / 77
4.4.2. Wyniki badań / 82
4.5. Badania wytwarzania układów wielofazowych w mieszalniku wibracyjnym / 89
4.5.1. Wytwarzanie dyspersji ciekłych / 90
4.5.1.1. Metodyka i zakres badań / 90
4.5.1.2. Wizualizacja i warunki graniczne prowadzenia procesu / 90
4.5.1.3. Wielkość i rozkłady średnic kropel fazy rozpraszanej / 95
4.5.2. Wytwarzanie zawiesin „lekkich" / 102
4.5.2.1. Metodyka i zakres badań / 102
4.5.2.2. Wyniki badań / 104

5. Podsumowanie i wnioski / 112
Literatura / 114
Streszczenie / 126
Abstract / 127
Аннотация / 128