Przestrzeń widziana. Analiza widokowa w planowaniu i projektowaniu krajobrazu

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4180
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
  • Autor: Urszula Forczak-Brataniec

  • szt.
  • Cena netto: 34,29 zł 36,00 zł

Przestrzeń widziana. Analiza widokowa w planowaniu i projektowaniu krajobrazu

rok wydania: 2018
ilość stron: 190
ISBN: 978-83-7242-997-1
format: A4
oprawa: miękka

Spis treści

Wstęp / 5

1. Wprowadzenie / 7
1.1. Cel, zakres i przedmiot pracy / 7
1.2. Struktura pracy / 8
1.3. Metody pracy / 10
1.4. Pojęcia kluczowe / 10

Część analityczna / 15

2. Stan badań / 16
2.1. Geneza rozwoju systemów i metod badań widokowych krajobrazu / 16
2.2. Badania walorów widokowych i ich obecność w systemach ochrony i zarządzania krajobrazem / 17
2.2.1. Stany Zjednoczone / 17
2.2.2. Anglia i Szkocja / 22
2.2.3. Polska / 26
2.3. Wybrane badania walorów widokowych dotyczące krajobrazu miasta na świecie i w Polsce / 32
2.4. Badania pola widoczności / 35
2.5. Ujęcie i znaczenie pracy w kontekście stanu badań / 38

3. Schemat studium widokowego / 40
3.1. Badania kameralne - identyfikacja zasobów widokowych / 42
3.2. Prace terenowe - weryfikacja i uzupełnienie danych / 45
3.3. Prace analityczne - analiza widokowa / 47
3.3.1. Pole widoczności / 47
3.3.2. Elementy ekspozycji czynnej i biernej / 48
3.3.3. Panoramy i widoki / 58
3.4. Prezentacja wyników i wniosków analizy / 58
3.5. Możliwości łagodzenia efektów widokowych / 65

Część badawcza / 67

4. Analiza widokowa formy krajobrazowej / 68
4.1. Klasyfikacja elementów przestrzeni widzianej - morfologia formy krajobrazu / 68
4.1.1. Forma / 68
4.1.2. Elementy formy / 72
4.2. Przestrzeń modelu - analiza cech widokowych elementów / 76
4.2.1. Charakterystyka przestrzeni modelowej - laboratorium badawcze / 76
4.2.2. Punkt / 78
4.2.3. Linia / 87
4.2.4. Powierzchnia / 102
4.2.5. Wyniki badań przestrzeni modelu / 117
4.3. Pomiędzy modelem a rzeczywistością - bryła / 120
4.4. Krajobraz - badania w przestrzeni rzeczywistej / 126
4.4.1. Specyfika działania w krajobrazie / 126
4.4.2. Obiekt punktowy w krajobrazie / 127
4.4.3. Obiekt liniowy w krajobrazie / 136
4.4.4. Obiekt powierzchniowy w krajobrazie / 150
4.4.5. Wyniki badań przestrzeni rzeczywistej / 156

5. Synteza badań / 157
5.1. Cechy widokowe elementów formy / 157
5.2. Schematy analizy punktu, linii i powierzchni / 158
5.3. Możliwości i celowość wykorzystania badań stopnia widoczności / 165

6. Podsumowanie / 168
6.1. Analiza widokowa w kształtowaniu przestrzeni, reguły wizualnego dialogu z krajobrazem / 168
6.2. Kierunki przyszłych badań / 170

Słowniczek / 171
Tłumaczenia wybranych nazw angielskich użytych w tekście na język polski / 173
Literatura / 174
Spis ilustracji / 182
Podziękowania / 187
Streszczenie / 188